Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSyców - Wersja polska

Hrad ve mìstì Syców

 (Syców • Gross Wartenburg • Wartenberg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Syców • Gross Wartenburg • Wartenberg:    Deutsch Wartenberg · Wartenburg ·

Není pøelo¾eno.
Zamek w Sycowie - Kurt Bimler, Die Schlesischen Massiven Wehrbauten, 1940 Zamek w Sycowie - Widok ogólny Sycowa w przededniu wielkiego po¿aru, wed³ug miedziorytu z 1741 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=285&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(285);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sycowie - Widok Sycowa z XVI-XVII wieku wed³ug F.B.Wernera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=285&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(285);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sycowie - Widok ogólny Sycowa w przededniu wielkiego po¿aru, wed³ug miedziorytu z 1743 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=285&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(285);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sycowie - Rycina B.Strachowskiego wed³ug rysunku F.B.Wernera przedstawiaj±ca po¿ar Sycowa z 3-4 XI 1742 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=285&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(285);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sycowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Sycowie - Plan Sycowa wed³ug F.B.Wernera, datowany na 20 VI 1748 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=285&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(285);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sycowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sycowie - Foto: ZeroJeden, III 2002 Zamek w Sycowie - Foto: ZeroJeden, III 2002

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.