Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSztum - Wersja polska

Hrad ve mìstì Sztum

 (Sztum • Stuhm) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Není pøelo¾eno.
Zamek w Sztumie - Plan sytuacyjny zamku w Sztumie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Sztumie - Plan zamku wed³ug Tomasza Torbusa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Sztumie - Schematyczny plan z pocz±tku XX wieku Zamek w Sztumie - Plan zamku i miasta sprzed II wojny ¶wiatowej Zamek w Sztumie - Zamek w Sztumie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Sztumie - Rzut po³udniowego skrzyd³a zamku w Sztumie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Sztumie - Przekrój po³udniowego skrzyd³a oraz widok budynku bramnego zamku w Sztumie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Sztumie - Panorama Sztumu z lat 1627-1628 wed³ug rysunku z Dziennika A.Boota Zamek w Sztumie - Zamek w Sztumie w 1749 roku Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Widok z lotu ptaka od pó³nocy, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, XII 2006 Zamek w Sztumie - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Sztumie - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Sztumie - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2013 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Piwnice zamku w Sztumie, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler Pomesaniens. H. 3. Kreis Stuhm' 1909 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Sztumie - Foto: ZeroJeden, IV 2004

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.