Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankTarnów - Wersja polska

Hrad ve mìstì Tarnów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Tarnowie - Rekonstrukcja ¶redniowiecznego za³o¿enia wed³ug T.Andrzejewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=264&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(264);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Tarnowie - Plan warstwicowy obiektu z wykopami z lat 1999-2006 wed³ug Dominika Nowakowskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Tarnowie - Plan rejonu zamku z 1838 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Tarnowie - Widok zamku na rycinie C.B.Schwarza z pocz±tku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1033&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1033);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Tarnowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Tarnowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Tarnowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Tarnowie - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Tarnowie - Foto: ZeroJeden, V 2006
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.