Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankUniejów - Wersja polska

Hrad ve městě Uniejów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

oLokalizacja zamku na mapie Polskibranné hradiątě stávalo na tomto místě již na počátku 12.století. První zámek zde stál již k roku 1331, kdy byl poničen Křižáky. Není vąak jisté, zda stál na tomtéž místě, jako pozdějąí stavba. Kolem poloviny 14.stol. dal hnězdněnský arcibiskup Jaroslav Bogoria Skotnický vystavět nový zámek na nevelkém, uměle nasypaném pahorku.Jeho základy tvoří obdélník o stranách 23 x 29 metrů. Do něj byla z vnitřní strany jižní zdi vestavěna kulatá věž o průměru 9 metrů a 25 m vysoká.Vstupní brána se nacházela v jižní hradební zdi a u západní hradby stálo jediné obytné křídlo ? třípatrová budova se dvěma místnostmi v nejnižąím patře. U této budovy stála na nádvoří nevelká kaple. V zámku byla knihovna i arcibiskupský archív, pořádaly se tu i sjezdy a sněmy sieradzského vojvodství. (kraje)
V roce 1381 byl zámek 
Zamek w Uniejowie
Zamek w Uniejowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku
dobyt Bernardem z Grabova. Zdivo poąkozeno nebylo, ale vybavení zámku vzalo za své. Kolem poloviny 15. stol. byl zámek obnoven a roząířen o druhou obvodovou hradbu o něco nižąí, než první. Na nárožích obytného křídla přibyly dvě čtyřhranné obytné věže o třech patrech, jako původní obytná budova..Vstupní bránu nahradila čtvercová bránová věž. V roce 1492, během bitvy o Kozmin byl zámek dobyt Vavřincem Koąmidrem Gruszczyňským. ąkody po této bitvě i po požáru z roku 1525 dal odstranit při daląí přestavbě až Stanislav z Gomolina, který se zaměřil na úpravy, dávající zámku charakter reprezentačního sídla. Aniž by stavebně měnil stávající budovy, dal přistavět jihovýchodní zalomené křídlo, které spojilo kulatou a bránovou věž.
V letech 1628 ? 1637 patřil zámek Janu Weźykovi, pak do roku 1652 Matěji Lubieňskému. Přestavby jimi provedené daly zámku stávající vzhled také prodloužením jižního křídla až k nárožní věži. Z téhož období pochází i portál bránové věže. Žádné později prováděné práce pak již vzhled arcibiskupské rezidence podstatně nezměnily. Patřily k nim i stavební zásahy při opravách ąkod z dob ąvédských válek, po nájezdech saských vojsk v roce 1704 a také úpravy, provedené Kryątofem Antonínem Szembekem.
Koncem 
Zamek w Uniejowie
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019
18. století byl zámek po sekularizaci církevních statků a držav Pruskem zčásti opuątěn. V roce 1836 jej získal generál Alexander Toll. Během oprav, prováděných jeho potomky, vystřídala v polovině 19. stol. západní část hradební zdi mezi starobylými nárožními věžemi vyhlídková terasa. Zároveň byl založen podzámecký park. Původní založení zámeckých objektů bylo zachováno, ale zámecké zdi dostaly klasicistní fasády. Pouze kulatá věž si zachovala původní gotickou podobu.
Po první světové válce byl v zámku zřízen penzionát. Během druhé světové války byl téměř zničen. Přesto byl v letech 1956 ? 1967 zcela obnoven a v jeho prostorách byl zřízen hotel, který je zde dodnes.
Zamek w Uniejowie - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na rycinie Edwarda Raczyńskiego, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, 1842 Zamek w Uniejowie - Rekonstrukcja zamku XV-wiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Uniejowie - Drzeworyt Mullera według rysunku Kostrzewskiego, Tygodnik Illustrowany 1860 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, X 2019 Zamek w Uniejowie - Wieża zamkowa na pocztówce z 1926 roku Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Uniejowie - Zamek w Uniejowie na zdjęciu z 1916 roku Zamek w Uniejowie - Foto: ZeroJeden, V 2005

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.