Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankWarszawa - Ostrogskich - Wersja polskaWarszawa - Ostrogskich - English versionWarszawa - Ostrogskich - Deutsch

Hrad ve městě Warszawa - Ostrogskich

  

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiravděpodobně již koncem 16.století vystavěl kníže Janusz Ostrogski, krakovský kastelán, zámek sice za varąavskými hradbami, přesto ale blízko města na vysokém břehu nad Vislou. Zámek byl brzy zničen ąvédskými nájezdy a v roce 1680 odkoupil zbylý majetek Ostrogskich Jan Gliński, korunní místokancléř.( podkanclerzy wielki koronny)V roce 1681 začal na místě bývalého zámku s výstavbou nové rozlehlé rezidence a pracemi na ní pověřil jednoho z nejlepąích architektů té doby , Tylmana z Gamerenu. Po smrti stavitele byly práce na stavbě zastaveny.Vybudovány byly pouze části opěrných zdí ze strany ulice ?Tamki? a od řeky Visly.Na těchto zdech jeątě vyrostla nevelká dvoupatrová budova, určená zřejmě k hospodářským účelům. Začátkem 18.století přeąla nedokončená stavba zámku do rukou Zamoyských. Ti 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
nepokračovali ve stavbě dle původních záměrů, ale již stojící budovu nechali přestavět na skutečný palác podle projektu architekta Josefa Fontany.Majitelé tohoto paláce se pak následně často měnili. Roku 1820 se dostal palác do dražby a jeho novým vlastníkem se stal Michal Gajevski.Ten zvýąil stavbu o jedno patro , dobudoval potřebné kanceláře a zřídil zde sídlo policie.V roce 1858 zde naąla své sídlo varąavská konzervatoř hudebního institutu.
Když byly odstraněny ąkody, způsobené druhou světovou válkou a zámku byla při rekonstrukcích v letech 1949 ? 1953 vrácena podoba z konce 17.století, usadila se zde Společnost (towarzystwo) Fryderika Chopina.
Richard (Ryszard) Rogiński připomíná ve své knize jednu legendu, spojenou se zámkem Ostrogskich. V zámeckém podzemí, jak praví tato pověst, je zakopán ohromný poklad. Jeden chudý ąevcovský tovaryą ze Starého Města se rozhodl, že jej získá. Když o půlnoci sestoupil do podzemí, dlouho procházel spletitými a klikatými chodbami stále níže a níže, až doąel k podzemnímu jezeru, po němž plavala zlatá kachna.Ta k ąevci promluvila lidským hlasem a ukázala mu místo,kde leželo sto zlatých dukátů. 
Zamek Ostrogskich w Warszawie
Foto: ZeroJeden, IV 2005
Dovolila mu vzít si je jen s podmínkou, že je vąechny do posledního groąe utratí do příątí půlnoci. Pokud podmínku splní ,dostane celý pohádkový poklad. ąvec nakoupil spoustu věcí, mnoho propil se svými kumpány a po 24 hodinách se vrátil zpět do podzemí s velkým vozem pro vytoužené bohatství. Stalo se vąak, že mu v kapse uvízly dva groąíky a tak kouzlo pominulo, jezero se zlatou kachnou zmizelo a ąvec se musel vrátit ke svému kopytu. Poklad tak čeká na svého nového objevitele.
Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zamek Ostrogskich na obrazie Canaletta Zamek Ostrogskich w Warszawie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1859 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok zamku około 1800 roku z akwareli Zygmunta Vogla Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden IX 2018 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2019 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, V 2012 Zamek Ostrogskich w Warszawie - Foto: ZeroJeden, IV 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.