Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankWenecja - Wersja polska

Hrad ve městě Wenecja

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskiřed rokem 1383 vystavěl Mikuláą (Mikolaj) Nalecz z Chomiaźy mezi jezery Biskupiňským a Weneckým zámek na půdorysu čtverce o hraně 33, 5m s věží v severovýchodním nároží a s obytnou budovou podél západní zdi. Vjezd na jižní straně hradeb chránil předsunutý zesílený obranný systém.
Mikuláą Nalecz, zvaný ?Venecký ďábel?, využíval bezpečí své tvrze a hrozivým způsobem zneužíval svou moc a převahu nad okolním obyvatelstvem.
Zámek byl poničen v roce 1395 během obležení Grzymalitů. Po Mikuláąově smrti v roce 1400 přeąel do vlastnictví jeho zetě z rodu Pomianů z Warzymova.. Mezi lety 1411 a 1420 zámek vyhořel a a poté jej Mikuláą Pomian s celým majetkem prodal hnězdněnskému arcibiskupovi Mikuláąi Trabie. (Troubovi) Před rokem 1436 Mikuláą Traba, nebo jeho nástupci zvětąili půdorys objektu vybudováním druhého pásu hradeb, předsunutého před první asi o pět metrů. Na nárožích druhé hradby byly postaveny menąí bastiony, 
Zamek w Wenecji
Foto: ZeroJeden, X 2002
sloužící k obraně střelnými zbraněmi. ( ogień artylerijski) Během těchto přestaveb byla obytná budova roząířena o novou kapli. Je možné, že zámek byl také upraven jako vězení pro kněží, kteří se dostali do konfliktu s církví.
Na konci 15. století vydal arcibiskup Jakub ze Sienny doporučení zbořit Venecký zámek. Materiál z bouraného zámku posloužil v letech 1479 ? 1480 jako stavivo pro novou arcibiskupskou rezidenci v Žnině.
Během staletí se nic neměnilo k lepąímu, běh času srovnával mizející zbytky zdí. Mezi ruinami stála jeątě hranolová věž ze severovýchodního nároží, zachovalá do výąky několika metrů.
Teprve od roku 1968 začal zkoumat zbytky tvrze, přikryté zemí, Czeslav Sikorski. Výzkum byl spojen s pracemi, odhalujícími a konzervujícími zbytky zdí jako trvalou zříceninu.
Zamek w Wenecji - Plan zamku według Czesława Sikorskiego 'Zamek w pałuckiej Wenecji' Zamek w Wenecji - Zamek wenecki według ryciny z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek w Wenecji - Rekonstrukcja według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Wenecji - Ruiny zamku na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Ruiny zamku w Wenecji na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, VII 2009 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Wenecji - Foto: ZeroJeden, X 2002

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.