Autoři  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.13. Województwo poznańskie, Powiat międzychodzki 
Informace pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Město / rok Warszawa - 1968
ISBN