Auto°i  
Titul Katalog Zabytkˇw Sztuki w Polsce, T.VII, Zesz.9. Wojewˇdztwo opolskie, Powiat nyski 
Informace pod red. Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Mýsto / rok Warszawa - 1963
ISBN