Autoři  
Titul Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.V, Zesz.27. Województwo poznańskie, powiat wągrowiecki 
Informace pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej 
Vydal  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
Město / rok Warszawa - 1964
ISBN