Autoĝi Haftka Mieczys³aw 
Titul Zamki krzyżackie w Polsce - szkice z dziejów 
Informace  
Vydal  Wydawnictwo CONSORT i Muzeum Zamkowe w Malborku 
Mìsto / rok Malbork - P³ock - 1999
ISBN ISBN 83-86-206-27-6