Autoĝi Matusik Józef,Miszalski Jerzy 
Titul Zamki w Polsce 
Informace mapa w skali 1:750000 / opracowanie Józef Matusik i Jerzy Miszalski; opracowanie redakcyjne i graficzne 
Vydal  Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Wydawnictw Kartograficznych 
Mìsto / rok Warszawa - 1998
ISBN ISBN 83-7000-294-3