Autoři Chorowska Małgorzata 
Titul Z badań nad funkcją i wyposażeniem średniowiecznych siedzib feudalnych na Śląsku 
Informace w: Archeologia Historica Polona, Tom 14 
Vydal  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
Město / rok Toruń - 2004
ISBN ISBN 83-231-1739-X