Autoři  
Titul Lustracja województw Prus Królewskich 1765 
Informace Tom I - województwo pomorskie, cz.II - powiaty tczewski, gdański i nowski, wydał Jerzy Dygdała 
Vydal  Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
Město / rok Toruń - 2003
ISBN ISBN 83-87639-56-7