Autoři Janocha Henryk W., Lachowicz Franciszek J. 
Titul Zamki Pomorza ¦rodkowego 
Informace  
Vydal  Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Město / rok Koszalin - 1990
ISBN