Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankBaranów Sandomierski - Wersja polska

Hrad ve městě Baranów Sandomierski

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

VLokalizacja zamku na mapie Polskie středověku, v rozvětvení řek Wisły a Babulówki, na místě kde je teď postavena rezidence, existoval rytířský obranný dvůr, o kterém Dlouhán vzpomíná, že v XV. století patřil rodině Baranowskich rodu Grzymała. Pozůstalosti tohoto dvoru se zachovaly až do dneška ve sklepech zámku.
V roce 1578 velkostatek baranowskich přešel do vlastnictv¨í Rafała Leszczyńskiego rodu Wieniawa. O rok později odkázal nemovitost synovi Andrzejowi, vévodovi brzesko-kujawskiemu, a ten začal výstavbu zámku. Stavba byla ukončena v roce 1606 , a místo v něm nalezla proslulá 
Zamek w Baranowie Sandomierskim
Foto: ZeroJeden, VI 2000
knihovna. Sám zámek byl hlavní rezidence Andrzeja Leszczyńskiego, kterého zde několikrát navštívil král Štěpán Batory.
Projekt zámku zpracoval pravděpodobně Santi Gucci, na což ukazují sochařské detaily a také celá architektonická forma, avšak výstavbu skončili již po smrti Guccieho jeho učni. Zámek je založený na obdélníkovém půdorysu se čtyřmi válcovými nárožními baštami a také s obdélníkovou vjezdovou bránou. Z okresu Leszczyńskich, kteří zde bydleli přes sto let, pocházejí bohaté štukatérie, připisované Janowi Baptyście Falconiemu, zachované v klenbě severo-východní bašty.
Po roce 1620 byl zámek obehnán bastionovým opevněním, které se však neukázalo užitečné během švédského tažení. Švédové na jaře roku 1656 narazili pod Baranowem na litevské oddíly vedené Pawłem Sapiehę a stáhli se ve směru na Zawichost.
Posledním vlastníkem Baranowa z rodu Leszczyńskich byl otec pozdějšího polského krále Stanisława Leszczyńskiego - Rafał. V roce 1677 zámek přešel do vlastnictví Dymitra Wiśniowieckiego, který zde panoval do roku 1682 a nezavedl v této době žádné změny. Potom se zámek dostal do rukou knížete Józefa Karola Lubomirskiego rodu Śreniawa. V roce 1695 se ujal částečné přestavby rezidence a také obnovení interieru. Práce byly uloženy Tylmanowi z Gameren, jednomu z nejvyznamějších architektů tehdejšího polska.Tehdy byly zmodernizovany hradní fasády a také dodělán západní trakt u dosavadní podpěrné zdi a v tomto traktu byla umístěna obrazová galerie. Do interieru patra byly navrženy štukové dekorace, zachované až do dneška v tak zvané Galerii Tylmanowskiej a také v přilehlých místnostech.
Lubomirscy 
Zamek w Baranowie Sandomierskim
K dispozici v 3D
fot. ZeroJeden, II 2016
vlastnili zámek do roku 1720 , potom přešel přes ruce knížete Pawła Sanguszki, Jacka Małachowskiego, Józefa Potockiego, Jana Krasickiego. Díky takovým častým změnám majitelů si zámek zachoval originální renesančně-barokní charakter který mu obdařili Leszczyńsští a Lubomirsští. Během panování Krasickich byl zámek zrestaurován. Ke konci XVIII. století zde často pobýval biskup Ignác Krasicki.
V XIX. století dvakrát zámek vyhořel. Požár z 24. září 1849 zničil vzácné hradní interiery. Ne zachovaly se dřevěné stropy, střechy, všechno vybavení hradu a také pochopitelně knihovna. Krasicčtí neměli na přestavbu rezidence a další vlastníci se nestarali o svůj velkostatek.
Zrujnovaná baranowská památka byla definitivně vystavena na dražbě, v roce 1867 ji koupil Feliks Dolański z Grębowa. Do 2. světové války zámek již nezměnil majitelé. Druhý požár se stal v roce 1898. Po tom požáru Dolańscy zkoušeli obnovovat zámek a prácemi pověřili Tadeusza Stryjeńskiego. V přízemní místnosti u jiho-západní bašty byla zřízena kaple ozdobena vytrážemi Józefa Mehoffera a obrazem Jacka Malczewskiego Matka 
Zamek w Baranowie Sandomierskim
fot. ZeroJeden, II 2016
Boska Niepokalana, umístěným v oltáři. Posledním vlastníkem zámku před válkou byl Roman Dolański.
Za války zámek se znova nevyhnul poničení, ale zároveň jak poškození válečné tak i oba požáry nenarušily architekturu. Po válce pozemková reforma ustanovila Státní pokladnu novým vlastníkem.
Ve dnech 4. a 5. ledna 1968 následovalo formální poukázání zámku v Baranowie Sandomierskim horníkům a Podniku na zpracování síry "Siarkopol" v Tarnobrzegu. V červenci roku 1997 se novým vlastníkem stala agentůra Rozwoju Przemysłu S.A. v Warszawie, která spravuje objekt dodnes.
Teď zámek tepe žitím kulturním i turistickým.
Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Widokówka z 1931 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek w Baranowie na zdjęciu Natana Kriegera z 1900 roku Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - fot. ZeroJeden, II 2016 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='135' title='Zamek w Baranowie Sandomierskim - 135' alt='Zamek w Baranowie Sandomierskim - 135' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Baranowie Sandomierskim - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek w Baranowie Sandomierskim - Rycina z początku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=128&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(128);return false;'>źródło</a>] Zamek w Baranowie Sandomierskim - Wisła pod Baranowem od północy, w obwodzie Tarnowskim, litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.