Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBarciany - Wersja polska

Hrad ve městě Barciany

 (Barciany • Barten) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Barciany • Barten:    Bartenstein · Bardo ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiejdříve zde existoval pruský hrad, který po nástupu křižáků na konci XIII. století a zničení prusy v roce 1320, byl přestavěn po roce 1325. V letech 1377-1390 křižáci postavili pod vedením "magistra Winricusa" gotický zděný zámek. Tyčil se na vyvýąenině, od západu i jihu obklopený jezery a blaty a od severu a východu byla jeho obrana zesílena ąirokým a hlubokým příkopem. Hrad měl čtyřboký půdorys, obsahoval dvě baąty, z které jedna byla vysunutá na východní předpolí bránící přístupu ke zdí. Na východní straně se také nacházelo pravděpodobně předzámčí. Celek byl zděný z cihel na kamenné podezdívce. Zámek je rozplánován na skoro čtvercové podstavě o rozměrech 55x58 metrů s dvorem uprostřed. Tři strany dvoru zavírají vícepatrové křídla, a od jihu je postavena vysoká zeď. Nejstarąí stavba je, od roku 1325 do přelomu XIV i XV století, východní křídlo. Na jeho rozích se nalézají věže sahající do dvou třetin nynějąí velikosti křídel. Západní křídlo bylo pravděpodobně nejdříve postaveno jako obranná zeď v polovině XIV. století. Kolem roku 1585 je přestavěno a přetvořeno na skladiątě a ąpejchar.
První přestavba byla provedena na rozkaz velkého mistra Winrycha von Kniprodego. Pravděpodobně bylo tehdy přestavěno a zvednuto východní křídlo a také přistavěno k dvoru a zvednuto křídlo severní. Daląí přestavba uskutečněna po roce 1385 přinesla obranné podlaží. Tehdy byla 
Zamek w Barcianach
Piwnice, fot. Jacek Strużyński, 2002
také postavená tzv. ohňová
baąta hodně vysunuta za okruh zdí.
Nejdříve byl zámek sídlem komtura, a později řádových exekutorů. Zámek plnil funkci vojenskou když byl kasárna pro rytíře a také skladem potravin. Inventáře zhotovení na přelomu XIV a XV století vyměňují následné umístění hradní: kaple, refektáře, kuchyně, pivovaru a také maątale.
V roce 1455 byl rozbitý během třicetileté války, rychle vąak byl přestavěn. Přesto pomalu ztrácí vojenský význam zůstávajíc již v stále velkým centrem hospodářským i obchodním a také skladiątěm potravin. V XVI století již jen název svědčí o obranné funkci zámku.
Interiery zámku byly přestavěné v XIX a XX století. V roce 1915 budova podlehla požáru a teprve po dvou letech byla přestavěna. Až do dneąka je zachované jen východní křídlo a také pozůstatky křídla severního. Po válce opravený zámek patřil do PGR, potom ho vystavila na prodej agentura Rolna Skarbu Państwa.
Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Pomieszczenie w okrągłej baszcie, fot. Jacek Strużyński, 2002 Zamek w Barcianach - Piwnice, fot. Jacek Strużyński, 2002 Zamek w Barcianach - fot. Jacek Strużyński, 2002 Zamek w Barcianach - Przejazd bramny, widok w stronę dziedzińca, fot. Jacek Strużyński, 2002 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Barcianach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Barcianach - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Barcianach - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Barcianach - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IX 2012 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Zamek na widokówce sprzed pożaru z 1915 roku Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Barcianach - Plan sytuacyjny zamku w końcu XVIII wieku według Conrada Steinbrechta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Barcianach - Plan zamku w Barcianach według Conrada Steinbrechta Zamek w Barcianach - Plan sytuacyjny miasta i zamku z 1807-1808 roku Zamek w Barcianach - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Barcianach - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Barcianach - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Barcianach - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Barcianach - Plan zamku według Conrada Steinbrechta, 'Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen...', Berlin 1920 Zamek w Barcianach - Północne skrzydło zamku na rysunku Andersona z 1856 roku

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.