Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankBiały Bór - Wersja polskaBiały Bór - English version

Hrad ve městě Biały Bór

 (Biały Bór • Baldembork • Baldenburg) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Biały Bór • Baldembork • Baldenburg:    Biała (50%) Biała (50%) Białystok (45%) Biały Kościół (43%)


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní informace o Białym Borze pocházejí z roku 1382. Tehdy zde vládli křižáci, kteří mu dali v témže roce městské zákony. Jak připadalo na dobré správce, řádoví rytíři upevnili svoji vládu v tom pohraničním regionu stavějíc zámek-strážnici o dost nevelkých rozměrech, na polovině ostrova jezera Bielsko. Kvůli chybějící archeologickému výzkumu je obtížné stanovit prvotní vzhled zámku jako i jeho obranné hodnoty. Je třeba připustit, že to byla budova o skromném architektonickém významu, spojená s pevninou pomocí dřevěného mostu. O její velikosti mohou svědčit inventarizace prováděné v XV. století. V roce 1419 se ve zbrojnici nacházelo 6 pušek a pytel prachu a v roce 1437 zde můžeme nalézt jen 2 pušky, 4 kuše a pytel prachu. V roce 1461 byl dobyt polským vojskem během třináctileté války a v roce 
Zamek w Białym Borze
Foto: ZeroJeden, IV 2005
1466 na základě Toruňského traktatu přechází do polských rukou jako královský majetek. Je třeba připusti, že zámek ztrácí postupně na vojenském významu. Posledním dokumentem o budově je poznámka o darování města i zámku Mikołajowi a Szczęsnemu Konarskim Zygmuntem Augustou. Další dějiny opevnění hynou v temnu dějin. Pravděpodobně kvůli četným válkám zámek podlehl devastaci a byl rozebran pruskými orgány, jak se tehdy často stávalo.
Do dnešních časů zůstali pouze přízemní zdi přikryté zemí (charakteristický čtyřúhelník v levé části poloostrova - kdysi ostrova) i stopy
příkopu přetínající dříve ostrov napůl.
Abyste našli zbytky zámku je třeba vyjít z náměstí, přejít přes most na úžinu, dojít na cestu vedoucí na Szczecinek. Dále zatočíme doleva a ulička přechází rychle na stezku a putujeme podél břehu jezera až do středu poloostrova. Nejvíce jeho zabahněnou část překonáváme pomocí lávkou ukryté uprostřed rákosí. Dále slabě viditelnou stezkou.Zamek w Białym Borze - Foto: ZeroJeden, IV 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.