Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBieławin - Wersja polskaBieławin - Deutsch

Hrad ve městě Bieławin

 (Bieławin • Chełm-Bieławin) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bieławin • Chełm-Bieławin:    Chełm ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia místě pozdějąí věžovité tvrze existovala již v 6.století osada z níž se později vyvinul Chelm. Zřejmě již ve druhé polovině 13.století nechal kníže Jiří I. v obvodu osady vybudovat zděnou věžovitou tvrz na téměř čtvercovém půdorysu o straně 12 metrů. Její stěny dosahovaly tlouąťky až 1,5 metru, měla pravděpodobně pět pater a byla zastřeąena stanovou střechou. V nejnižąím patře byla nejsíąe umístěna kuchyně a sklady potravin-spižírny. Během průzkumů zde bylo nalezeno velké množství keramických střepů a zvířecích kostí. Při západní zdi se nalézal nevelký sklípek, jehož význam 
Wieża w Bieławinie
Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi [pramen]
není dosud vyjasněn. Mohl sloužit jako úkryt cenností, nebo jako rezervoár pitné vody pro případ déle trvajícího obléhání tvrze. Nejnižąí patro bylo vysoké asi 3 metry a nemělo okna. Druhé a třetí patro byly vysoké něco málo přes tři metry, a jejich úzká okna sloužila při obraně tvrze.
Čtvrté patro sloužilo jako reprezentační prostor a jako jediné bylo zaklenuto křížovou klenbou s kamennými žebry. Toto patro obíhala vnějąí - venkovní chodba, a pouze na tomto patře byl jediný vchod do objektu tvrze, přístupný ze západní strany buď po malém schodiąti, nebo po žebříku. Okna čtvrtého patra byla velká a bohatě zdobená, klenutí zdobil kámen zelené barvy.
Páté patro mělo výlučně obrannou funkci. V okamžiku, kdy hrozilo napadení tvrze, byly strženy schody i žebře a vnějąí ochoz ve čtvrtém patře rovněž sloužil k obraně. V sousedství věžovité tvrze stávaly různé hospodářské budovy, vystavěné ze dřeva. Prozatímní průzkum neprokázal existenci obranných valů či příkopů. Nedochovaly se ani písemné záznamy o tom, kdy byla tvrz opuątěna. Z výzkumů lze vąak soudit, že k tomu doąlo již někdy ve čtrnáctém století.
Do druhé světové války se dochovala jeątě v původní výące severní zeď a s ní fragmenty východní a západní zdi. Zříceniny vąak podlehly během války úplné zkáze. V devadesátých letech 20. století byly provedeny zabezpečující práce, během nichž byly odkryty a dostavěny nalezené zbytky zdí do výąky dvou metrů.
Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>] Wieża w Bieławinie - Plan wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>] Wieża w Bieławinie - Ruiny wieży w Bieławinie z widokiem Chełma. Litografia z 'Albumu lubelskiego', A. Lerue, II, zesz. 4, Warszawa 1860 Wieża w Bieławinie - Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.