Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankBieławin - Wersja polskaBieławin - Deutsch

Hrad ve městě Bieławin

 (Bieławin • Chełm-Bieławin) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bieławin • Chełm-Bieławin:    Chełm ·


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia místě pozdějąí věžovité tvrze existovala již v 6.století osada z níž se později vyvinul Chelm. Zřejmě již ve druhé polovině 13.století nechal kníže Jiří I. v obvodu osady vybudovat zděnou věžovitou tvrz na téměř čtvercovém půdorysu o straně 12 metrů. Její stěny dosahovaly tlouąťky až 1,5 metru, měla pravděpodobně pět pater a byla zastřeąena stanovou střechou. V nejnižąím patře byla nejsíąe umístěna kuchyně a sklady potravin-spižírny. Během průzkumů zde bylo nalezeno velké množství keramických střepů a zvířecích kostí. Při západní zdi se nalézal nevelký sklípek, jehož význam není dosud vyjasněn. Mohl sloužit jako úkryt cenností, nebo jako rezervoár pitné vody pro případ déle trvajícího obléhání tvrze. Nejnižąí patro bylo vysoké asi 3 metry a nemělo okna. Druhé a třetí patro byly vysoké něco málo přes tři metry, a jejich úzká okna sloužila při obraně tvrze.
Čtvrté patro sloužilo jako reprezentační prostor a jako jediné bylo zaklenuto křížovou klenbou 
Wieża w Bieławinie
Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi [pramen]
s kamennými žebry. Toto patro obíhala vnějąí - venkovní chodba, a pouze na tomto patře byl jediný vchod do objektu tvrze, přístupný ze západní strany buď po malém schodiąti, nebo po žebříku. Okna čtvrtého patra byla velká a bohatě zdobená, klenutí zdobil kámen zelené barvy.
Páté patro mělo výlučně obrannou funkci. V okamžiku, kdy hrozilo napadení tvrze, byly strženy schody i žebře a vnějąí ochoz ve čtvrtém patře rovněž sloužil k obraně. V sousedství věžovité tvrze stávaly různé hospodářské budovy, vystavěné ze dřeva. Prozatímní průzkum neprokázal existenci obranných valů či příkopů. Nedochovaly se ani písemné záznamy o tom, kdy byla tvrz opuątěna. Z výzkumů lze vąak soudit, že k tomu doąlo již někdy ve čtrnáctém století.
Do druhé světové války se dochovala jeątě v původní výące severní zeď a s ní fragmenty východní a západní zdi. Zříceniny vąak podlehly během války úplné zkáze. V devadesátých letech 20. století byly provedeny zabezpečující práce, během nichž byly odkryty a dostavěny nalezené zbytky zdí do výąky dvou metrů.
Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Wieża w Bieławinie - Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>] Wieża w Bieławinie - Plan wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>] Wieża w Bieławinie - Ruiny wieży w Bieławinie z widokiem Chełma. Litografia z 'Albumu lubelskiego', A. Lerue, II, zesz. 4, Warszawa 1860 Wieża w Bieławinie - Próba rekonstrukcji wieży w Bieławinie według Konstantego Prożogi  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=411&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(411);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.