Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankBielsko-Biała - Wersja polskaBielsko-Biała - Deutsch

Hrad ve městě Bielsko-Biała

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Bielsko-Biała:    Biała · Biała ·


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskirazené - opevněné místo existovalo v Bielsku pravděpodobně již ve XIII. století. Dřevěná tvrz - hrádek, stávala na okraji návrší nad řekou Bílou, od zbývající části návrší byla oddělena suchým příkopem. Brzy po roce 1316 byly kolem města i hrádku postaveny hradby a v místě, kde se město a hrádek dotýkaly, stála branka, kterou brzy na to vystřídala brána, vybavená obrannými věžemi - bastiony.
V polovině XIV. století hrádek pravděpodobně vyhořel, a zřejmě po této události začal těšínský kníže Přemyslav 
Zamek w Bielsku
Foto: ZeroJeden, VII 2004
I. Noszak stavět na tomto místě první zděné objekty. Hrádek byl od města oddělen vlastní hradbou, která začínala u bastionu městské brány a končila nově postavenou zámeckou obrannou baštou. Knížecí rezidence byla postavena v severovýchodním nároží a podobně jako bastion byla mírně povysunuta za obvodové zdi. Budova rezidence byla postavena na půdorysu lichoběžníka, interiery nebyly rozděleny na menší části. Budova byla zřejmě třípatrová, dvě spodní patra byla zaklenuta a horní sloužilo výhradně obranným účelům. V XV. století, v souvislosti s husitskými válkami a posunutím hranic mezi Čechami a Polskem byl zámek v Bielsko-Bialé rozšířen a lépe opevněn. Od města jej odděloval příkop a za ním nová linie hradeb. Dočasná městská brána s Bastiony již neplnila svou funkci a proto byla zazděna. Nový vstup do bastionu byl proražen z nádvoří. Vstup - vjezd do města byl přesunut za linii nových městských hradeb. V nároží zámku z městské strany, zřejmě v místě bývalé branky byla postavena dvoupatrová obytná a obranná budova, vedle které byla postavena vstupní brána s mostem, překračujícím příkop.
Ve druhé polovině XV. století byly interiéry hlavní zámecké budovy přestavěny, změněny a rozděleny na menší místnosti. V roce 1489 dal zřídit těšínský kníže Kazimír II. z bývalých městských pastvin na východní straně zámecké zahrady. V XVI. století bylo na východní straně zámku vybudováno nízké opevnění s bastiony a další stavební práce, prováděné v průběhu tohoto století se soustředily hlavně na budování rezidenčních prostor. U obvodové zdi postupně vyrostly tři další budovy. V roce 1571 byla provedena první inventarizace zámku, neboť zadlužená těšínská knížata byla nucena odprodat 
Zamek w Bielsku
Zamek na widokówce z przełomu XIX i XX wieku
část majetku. Novým majitelem zámku se stal Karel z Promnice, po něm pak Adam Schaffgotsch. Za jejich panování se na zámku mnoho nezměnilo. V roce 1592 zakoupil zámek i se vším, co k němu patřilo uherský magnát Jan Sunnegh, jehož rodina provedla přestavbu objektu v renesančním slohu. Zmodernizované jižní křídlo převzalo funkci rezidence, vše bylo vyzdobeno bohatou výmalbou tak trochu na účet kamenických prací. V první pol. XVII. století pokračovaly stavební práce, během nichž byla uzavřenna zástavba kolem nádvoří čtyřmi křídly a zároveň byly sjednoceny fasády dosud různých budov.
V roce 1646 dobyli a vypálili zámek Švédové. Následovaly další pohromy, jako například požáry města v letech1659 a 1664, které poškodily i zámek. Při následných opravách bylo kolem celého nádvoří vybudováno podloubí. Po smrti posledního pána z rodu Sunneghů v roce 1728 měnil zámek často majitele. R. 1752 jej zakoupil Alexandr Sulkovský, jehož rodině patřil až do konce druhé světové války. Po požáru v roce 1753 zámek utrpěl značné škody, v roce 1787 zahájil František 
Zamek w Bielsku
Foto: ZeroJeden, VII 2006
Sulkovský rozsáhlé stavební práce. V roce 1808 však zámek opět vyhořel a při následných opravách bylo jižní a západní křídlo zvýšeno na tři patra. Ještě před rokem 1830 byla v jihovýchodním nároží zámku zřízena zámecká kaple. Dalším požárem v roce 1836 byla zničena horní zámecká patra a zároveň většina přilehlých staveb. Po následných opravách získalo okolí zámku stávající podobu. Byly zbourány součásti městského opevnění, terén byl vyrovnán. V letech 1854 - 1864přestavěl Ludvík Sulkovský zámek do té podoby, v jaké jej známe dodnes. V roce 1934 byly zrušeny zámecké zahrady a na jejich místě vyrostla nová zástavba.
V průběhu II. světové války neutrpěl zámek mnoho škod. Po válce jej převzal stát. Zámek byl upraven a následně využíván ke kulturním a vzdělávacím účelům. Nějakou dobu zde sídlila sochařská škola. Stále má zde sídlo muzeum města Bielsko-Bialé.
Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Bielsku - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Bielsku - Zamek w Bielsku w 1911 roku Zamek w Bielsku - Zamek w Bielsku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Bielsku - Zamek w połowie XX wieku Zamek w Bielsku - Zamek na widokówce z przełomu XIX i XX wieku Zamek w Bielsku - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Bielsku - Plan zamku zaczerpnięty z 'Leksykonu zamków polskich'  <!--[<a href='166' title='Zamek w Bielsku - 166' alt='Zamek w Bielsku - 166' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bielsku - Plan według J.Rozpędowskiego  <!--[<a href='146' title='Zamek w Bielsku - 146' alt='Zamek w Bielsku - 146' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=86&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(86);return false;'>źródło</a>] Zamek w Bielsku - Rekonstrukcja zamku według M.Bicz-Suknarowskiej, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.