Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhlačovat

ZaloŸení úètu
blank
blankBolesławiec - Wersja polska

Hrad ve mìstì Bolesławiec

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo

Název podobné Bolesławiec:    Warta Bolesławiecka (100%) Bolesławiec (100%)


zLokalizacja zamku na mapie Polski královského zámku nad Prosnou se zachovala osmiboká vìŸ a zbytky zdí. Byl postaven Kazimírem Velkęm ve XIV. století v gotyckém stylu. V druhé polovinì XIV. století byl lénem Wladyslava Opolczyka, kníŸete Opolského.Wladyslaw Jagello ho pűilouèil na poèátku XV. století ke korunì. Po váleèném ponièení byl v XV. století J.Radziejowskim opraven. Byl znièenę bìhem čvédského taŸení a zcela opučtìnę v XVIII. století zchátral.
Ukáz na mapìZamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Bolesławcu - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2000 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Bolesławcu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Bolesławcu - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Bolesławcu - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Bolesławcu - Plan zamku według Tadeusza Poklewskiego 'Zamki ¶rodkowopolskie, cz. II'  <!--[<a href='353' title='Zamek w Bolesławcu - 353' alt='Zamek w Bolesławcu - 353' target=_blank>Œródło</a>]--> Zamek w Bolesławcu - Plan według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>Œródło</a>]  <!--[<a href='126' title='Zamek w Bolesławcu - 126' alt='Zamek w Bolesławcu - 126' target=_blank>Œródło</a>]--> Zamek w Bolesławcu - Rekonstrukcja zamku według T.Poklewskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Œródło</a>] Zamek w Bolesławcu - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.