Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankBorzygniew - Wersja polska

Hrad ve mst Borzygniew

  

Legendy
Zmnky
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo


Peklad:

DLokalizacja zamku na mapie Polskiatum na prel zmku v Borzygniewie ukazuje, e vstavba byla ukonena v roce 1613. Pozdnj pestavby byly provedeny v XVIII. a XIX. stolet. Postaven byl z kamene na obdlnkovm pdorysu, pikryt dvouspdovmi stechami. Prel bylo ozdobeno sgrafitovou dekoracj geometrickou dekorac a symetricky zakoneno dvma trojhelnkovmi tty. Vstupn s byla klenut s vlenou klenbou a ozdobena geometrickm ornamentlnm tukovnm.
Ke konci II svtov vlky svtov byl zmek rozboen.Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Widok z lotu ptaka od poudniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwr w Borzygniewie - Widok z lotu ptaka od poudniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwr w Borzygniewie - Widok z lotu ptaka od poudnia, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Dwr w Borzygniewie - Foto: JAPCOK, IV 2003 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Foto: ZeroJeden, X 2005 Dwr w Borzygniewie - Drzeworyt wedug rysunku H.Ulbricha, 1896  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>rdo</a>] Dwr w Borzygniewie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia lska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeli jeste zainteresowany zakupem ksiek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.