Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankChęciny - Wersja polska

Hrad ve městě Chęciny

  

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskiení zcela jasné, kdy byla chęciňská tvrz založena a kdo byl jejím zakladatelem. Listina Boleslava Stydlivého z roku 1275 zmiňuje jako majitele Chęcin biskupa Mikułu, naopak v roce 1306 Vladislav Lokýtek slibuje darovat hrad biskupovi Janovi Muskatě. S jistotou můžeme tvrdit, že hrad vznikl v rozmezí těchto dvou let, byl založen buď biskupem Mikułou nebo Janem Muskatou, který měl hrad později dostat. Je možně, že k tomu nedošlo, když sám Vladislav Lokýtek roku 1307 vydal na hradě listinu a o rok později se hrad stal sídlem starosty Václava. Od té doby představoval důležité centrum královské vlády. V letech 1310, 1318 a 1331 se zde konaly sjezdy polských knížat a šlechty, poslední sjezd je považován za první polský sejm.
Na počátku měl hrad tvar protáhlého mnohostěnu velmi podobného obdélníku a uprostřed jeho kratších zdí byly postaveny válcovité věže. Z jedné strany východní věže se nacházela příjezdová brána, po druhé straně byla dostavěna ve vnější časti hradeb jednopatrová budova.
Později, za časů Kazimíra Velikého, u severních hrabeb byl vystavěn obytný objekt obdélníkového tvaru. Brána byla zpevněna a nad ní byla umístěna kaple. Obě věže byly dostavované cihlami. V 15. století byla stavba hradu dokončena, západní část návrší byla obehnána hradbami s cimbuřím. Tak vznikl dolní hrad, v jehož severozápadním rohu jej bránila 
Zamek w Chęcinach
Foto: ZeroJeden, V 2005
čtyřboká věž, ve zbylé části západních valů se nacházela budova s dveřmi vedoucími za hradby. V dolním hradě se dále podél hradeb nacházely dřevěné hospodářské budovy. V horním zámku byl v té době zmodernizován obytný objekt a příjezdová brána. V budově na jih od věže byla umístěna pokladnice hradu, do níž byly uloženy drahocenné předměty hnězdenské arcidiecéze, které byly převezeny z Hnězdna na hrad do bezpečí před křižáky.
Po vymření jagellonské dynastie zájem o hrad opadl a stavební práce, které byly provedeny v 16. století, se omezily jen na povrchové opravy. V roce 1588 byly z hradu přeneseny zemské knihy do kostela ve městě, zničení tvrz zasáhlo v roce 1607, kdy byl dobyt zebrzydovskou šlechtou a byl spustošen a podpálen. Jeho obnovy se v roce 1610 ujal Stanislav Branický, který získal chęciňské starostenství.
Během polsko - švédké války roku 1657 Rákoczyho armáda zničila hrad, avšak i nadalé jej starosta užíval. Další zničení hradu švédskými vojsky v roce 1707 bylo již natolik vážné, že hrad byl opušten a jeho stav se zhoršoval.
Po 2. světové válce byl zabezpečen jako tvrvalá zřícenina a zpřístupněn návštěvníkům.
Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: JAPCOK, I 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Tygodnik Illustrowany 1917 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Widok od południa na wschodnią wieżę, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku na fotografii z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1915 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na pocztówce z 1914-16 roku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z początku XX wieku Zamek w Chęcinach - Chęciny na pocztówce z drugiego dziesięciolecia XX wieku Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chęcinach - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Chęcinach - Widok od strony wjazdu na zamek górny, fot. ZeroJeden, VI 2011 Zamek w Chęcinach - Plan założenia XIII-wiecznego według Bohdana Guerquina 'Zamki w Polsce'  <!--[<a href='46' title='Zamek w Chęcinach - 46' alt='Zamek w Chęcinach - 46' target=_blank>źródło</a>]--> [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=45&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(45);return false;'>źródło</a>] Zamek w Chęcinach - Widok Chęcin z ruinami zamku według obrazu J.Szermentowskiego. 'Kłosy' 1879 nr 723 Zamek w Chęcinach - Ruiny zamku w Chęcinach na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Juliana Ceglińskiego z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach w 1781 roku, Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na rysunku Alfreda Schouppé z 1860 roku Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na obrazie Henryka Pillatiego z 1855 roku Zamek w Chęcinach - Rekonstrukcja zamku w XV wieku według Danuty Czapczyńskiej i Jana Janczykowskiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Chęcinach - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek w Chęcinach - Drzeworyt A.Łoskorzyńskiego, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt według rysunku A.Gierymskiego, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt I.Kleczeńskiej według rysunku Wojciecha Gersona, Tygodnik Powszechny 20, 1882 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 41, 1838 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Chęcinach - Staloryt Auguste François Alés, Ruines du Chateau de Chenciny, Leonard Chodźko La Pologne historique... t. 1. Paris 1835-1836 Zamek w Chęcinach - Zamek w Chęcinach na litografii Adama Platera, 'Widoki pozostałych pomników starożytney Polski', Kraków 1826


Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.