Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankChrzelice - Wersja polska

Hrad ve městě Chrzelice

 (Chrzelice • Schelitz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskirad ve Chrzelicích zbudovali johanité na přelomu 12. a 13. století. Vznikl jako dřevěné opevnění na místě hradiątě z doby Boleslava I. Chrabrého. Opevnění johanitů muselo jistě utrpět při přejezdu mongolských vojsk v okolí v 1. polovině 13. století. V 2. polovině 13. století było opevnění přestavěno na zděný hrad, v západním rohu byla zbudována silná samostně stojící obranná věž a vysoké hradby. Obranyschopnost hradu zvětąovaly rybníky a podmáčené louky v okolí.
Z června 1307 pochází první zmínka o Chrzelicích, mluví se v ní o zámožném pánovi Disco Struncza. Pravděpodobně byl kolonizátorem na hradě ve jménu knížete Boleslava I. a později jeho syna Boleslava II. Roku 1336 kníže překazál hrad a chrzelický majetek do rukou pánů z Prószkova, roku 1388 přeąel do vlastnictví Vladislava Opolského,i když 
Zamek w Chrzelicach
Foto: ZeroJeden, III 2003
vláda nad hradem zůstala nadále v rukách pánů z Prószkova. V době husitských válek byl poąkozen, avąak nadále mohl plně sloužit. Mnohem více utrpěla osada v podhradí, která byla pravděpodobně celkově spálena a opuątěna. V roce 1437 se polovina hradu a celý majetek dostal do rukou knížete Boleslava V. Po jeho smrti válčil o Chrzelice český král Jiří z Poděbrad, avąak nakonec jej získal brat zemřelého knížete.
Ke konci 15. století se stal sídlem zbojnických rytířů, což přimělo opolské Piasty uspořádat vojenskou výpravu a hrad dobýt, který byl jejich majetkem až do roku 1532. Během válek byla velmi poąkozena válcovitá hradní věž, který byla poté opravena, i když se dochovala jenom polovina její původní výąky. Během oprav byla také zbudována nová osmiboká věž v západním rohu hradeb, kromě toho byly prohloubeny hradní příkopy.
Po smrti posledního opolského Piasta Jana Dobrého se roku 1532 hrad dostal pod českou nadvládu. Čeątí králové jej postupně udělili makraběti Jiřímu Hohenzollernu, uherské královně Izabele Jagellonské a následně v letech 1557 - 1578 Václavovi 
Zamek w Chrzelicach
K dispozici v 3D
Foto: ZeroJeden, V 2009
Posadovskému za vojenské zásluhy. Roku 1578 se hrad vrátil do rukou Prószkovských, kteří jej plánovali posílit. Prací byl nejprve pověřen Hans Schnaader von Lindau, který vąak byl nucen přestavbu přeruąit vrátit se do Vratislavi. Po něm práci převzal architekt Valentin von Säbisch, který vypracoval plány přestavby hradu na silnou tvrz, avąak ani ty nebyly kvůli vypuknutí třicetileté války realizovány. Díky němu se vąak dodnes zachovaly obrazy hradu z té doby.
Po skončení války se vrátili k přestavbě, i když změnili její koncepci - zavrhli silnou obranyschopnou tvrz a rozhodli se vybudovat barokní palác s parkem. Přestavba trvala půl století, dokončena byla v roce 1694, vąechny dochované gotické prvky se staly součásti čtyřkřídlového paláce.
V polovině 18. století, vymření rodu po meči, přeąla rezidence do vlastnictví Waltera Xawera von Dietrichsteina, manžela kněžny Karolíny Prószkovské. Roku 1783 chrzelické panství od Dietrichsteinů odkoupil pruský král Fridrich II. Hohenzolernský.
Ke konci 18. století po poąkození zámku požáry nebo válek, bylo během 
Zamek w Chrzelicach
Foto: ZeroJeden, VI 2000
oprav zlikvidováno jižní křídlo z vežičkou. Zbylé části objektu byly opraveny bez daląích změn. V letech 1816 až 1920 měla zámek v držbě rodina Hellerů z okolí Rybníka a následně jej jeho majitel, Pruská finanční rada, překázala do držby Alexandrovi Seydelovi a poté Margattě Bannertové.
V době 2. svěrové války sídlil na zámku spojovací ątáb. Po válce byly nezničené budovy částečně přeměněny na byty pro několik rodin, částečně na mateřskou ąkolu a kulturní centrum. Budova kvůli nedostatečné péči státu začala v 60. letech chátrat. Její obyvatelé byli vystěhováni. Ze zámku se velmi rychle stala ruina, zřítily se stropy, střechy a částečně i zdi. Chátrá dodnes.
Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, III 2003 Zamek w Chrzelicach - Zamek w Chrzelicach na pocztówce z 1902 roku Zamek w Chrzelicach - Zamek w Chrzelicach w okresie międzywojennym Zamek w Chrzelicach - Zamek w Chrzelicach na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek w Chrzelicach - Zamek na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, X 2020 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chrzelicach - Foto: ZeroJeden, IV 2003 Zamek w Chrzelicach - Plan zamku według pomiarów PKZ we Wrocławiu  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>źródło</a>] Zamek w Chrzelicach - Plan zamku z 1606 roku według rysunku W.Sabischa  <!--[<a href='124' title='Zamek w Chrzelicach - 124' alt='Zamek w Chrzelicach - 124' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.