Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankCieszyn - Wersja polskaCieszyn - Deutsch

Hrad ve městě Cieszyn

 (Cieszyn • Teschen • Te?in) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Cieszyn • Te?in • Teschen:    Cieszków ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiřícenina zámku leľí na kopečku nad řekou Ol±í. První, pravděpodobně je±tě dřevěny zámek byl poprvé zmíněn v letech 1245 a 1246 v testamentu hraběte Mieszko Opolski. Zděnný zámek nechal postavit zřejmě v první polovině 14. století hrabě Kazimierz I. a poté jej nechal dodělat Přemysl I. (1358 - 1409). Hrad měl čtyři věľe a obranné zdi s ba±tami. Zbytky uměle vytvořených zdí z 19.století, které se zachovali, se nacházejí v loveckém zámku. V 15. století byl zámek rozdělen dvěma hrabatům na horní a dolní dvůr. Jiľní část zámku patřila hraběti Bolkovi a severní kníľeti Přemyslovi.
Zámek byl v letech 1484, 1520, 1528, 1552, 1570 a 1603 poničen ohněm. Během třicetileté války byl hrad vícekrát dobit, jak ±védskými, tak později i rakouskými vojsky. V druhé polovině 17.století byl zámek téměř zničen. Nakonec 
Zamek w Cieszynie
Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012
byly v roce 1839 strľeny zdi i obranné opevnění.
Ve spodní části uměle vytvořených ruin se zachovala : věľ, rotunda a zbytky přízemních zdí jako fragmenty kulatých rohových ba±t. Věľ Piastovců se nachází na nejvy±±ím vrcholu v severozápadním okrsku. Spodní část gotické věľe pochazí z poloviny 14. století. V 15. století byla zvý±ena a 19. a 20. století restaurována. Lomové kameny, oblast rohu a okenní rámy se zachovali díky kamenným kvádrům. Vrchní část věľe v polském stylu se skládá s cihel. Věľ je čtyřhranná. Roz±ířený podstavec má ve vý±ce zemského povrchu a odskok stěny na poloviční vý±ce. Věľ má 5 poschodí.
Zamek je podsklepený, přičemľ rozsáhlé místnosti se rozprostírají také na navazující plo±e. Okna jsou kvadraticky čtvercové a sbíhají se do půlkruhově lomených oblouků. Ve vrchních částech zdí se nalézá galerie s cimbuřím. V koutech, pocházející ze 14. století, jsou silně po±kozené kamenné gotické ±títy se znaky. Piastovským motivem byli orlové.
Informace pro dezorientované: Zámecký komplex naleznete, kdyľ odbočíte krátce před českými hranicemi doprava, 
Zamek w Cieszynie
Drzeworyt według obrazu Alchimowicza, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
vysoko do kopce.
Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Wieża Piastowska na widokówce z lat 30. XX wieku Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Cieszynie - Wzgórze zamkowe z lotu ptaka znad Czeskiego Cieszyna, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Cieszynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Cieszynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Cieszynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Cieszynie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Cieszynie - Wieża Piastowska na zdjęciu A.Błahuta z około 1940 roku Zamek w Cieszynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Cieszynie - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Cieszynie - Zabudowania na wzgórzu zamkowym oraz wieża piastowska w 1938 roku Zamek w Cieszynie - Wzgórze zamkowe w 1933 roku Zamek w Cieszynie - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Cieszynie - Przekrój wieży według G.Grundmanna  <!--[<a href='480' title='Zamek w Cieszynie - 480' alt='Zamek w Cieszynie - 480' target=_blank>Ľródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Cieszynie - Plan odkrytych i odrestaurowanych przyziemi zamkowych północnego narożnika Zamek w Cieszynie - Plan kaplicy zamkowej według ZAP  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Cieszynie - Przekrój kaplicy zamkowej według ZAP  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Cieszynie - Widok Cieszyna na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek w Cieszynie - Widok zamku cieszyńskiego na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek w Cieszynie - Cieszyn na sztychu z XVI wieku Zamek w Cieszynie - Widok zamku z 1830 roku według obrazu T.Philibrowna Zamek w Cieszynie - Zamek na rycinie z 1647 roku Zamek w Cieszynie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1876 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Cieszynie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Cieszynie - Drzeworyt według obrazu Alchimowicza, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Cieszynie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Cieszynie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Cieszynie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.