Hrady a zŠmky Polska
Update
Uĺivatel:

Heslo:

neodhlaĻovat

ZaloĺenŪ ķŤtu
blank
blank∆mielůw - Wersja polska∆mielůw - English version

Hrad ve mžstž ∆mielůw

  

Legendy
ZmŪnky
blankCestovŠnŪ (MusŪte se pÝihlŠsit)blanktlo


VLokalizacja zamku na mapie Polski letech 1519-1531 vybudoval polskż kanclťÝ Krzysztof Szyd≥owiecki nad Kamennou hrad. Pývodnž se sklŠdal z vlastnŪho z hradu a podhradŪ se vstupnŪ vžĺŪ. V XVII stoletŪ byl opevnžn bastiony. V roce 1656 byl zniŤen Ļvťdy a pozdžji byl opraven. V XIX byl zniŤen a dodneĻka se dochovaly zbytky zdŪ, hradeb a vstupnŪ vžĺ.
Jak je vidžt z tohoto popisu jŠ jsem natrefil na jinou budovu, ale prŠvž k nŪ mž posŪlali vĻichni mŪstnŪ, kterżch jsem se na hrad ptal.
Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Pozosta≥o∂ci zespo≥u bramnego na zdjÍciu z okresu miÍdzywojennego Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, X 2004 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VI 2007 Zamek w ∆mielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 2005 Zamek w ∆mielowie - Plan zamku wed≥ug 'Kwartalnika Architektury i Urbanistyki'  <!--[<a href='60' title='Zamek w ∆mielowie - 60' alt='Zamek w ∆mielowie - 60' target=_blank>ľrůd≥o</a>]--> Zamek w ∆mielowie - Brama zamkowa i ruiny kaplicy na pocztůwce z oko≥o 1900 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.