Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankCzersk - Wersja polskaCzersk - Deutsch

Hrad ve městě Czersk

  

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Czersk:    Czerna (67%) Czernica (50%) Czernina (50%) Czerwińsk (44%)


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskiradištní sídliště v Czersku sahá do dob Boleslava Smělého nebo Vladislava Heřmana, čili do konce 11. století. Přírodní podmínky byly ideální k vystavbě opevnění. Návrší přecházející v údolí Visly končí třemi vrcholky. První hrad byl založen na jižním, nejlépe k tomu uzpůsobeném vrcholku, ale po jednom nájezdu Litevců, kteří hrad spálili, následné obranné stavby byly vybudovány v dřívějším podhradí na prostředním vrcholku.V jižní část návrší vznikl hřbitov, až ve 13. století byly doceněny výhody jižního 
Zamek w Czersku
Foto: ZeroJeden, IV 2005
vrcholku, na němž byl opět vystavěn hrad. Několikanásobné nájezdy Litevců končily poškozením hradu, mimochodem jeden takový nájezd v 1. polovině 13. století způsobil další požár budov. Kromě toho hrad vybudovaný ze dřeva fungoval až do pozdního středověku. V 2. polovině 14. století došlo k nahrazení stávajícího opevnění hradem z kamene. Práce byly započaty jistě po roce 1388, za časů knížete Januše Starého. Byla značně snížena výška valů a na nich byly postaveny hradby, v dolní části z kamene, výše z cihel. V první fázi stavby byla vystavěna brámová a jižní věž a hradby těsně k nim přiléhající, následně byly dostavěny hradby spojující obě věže a vybudována západní věž, která byla spojena další částí hrabed s jižní věží. Další fází bylo uzavření hradeb ze severní strany, hradní zástavba vznikla pravděpodobně ještě později. Byla situována podél celé části severních hradeb a při jižní části.
Brámová věž měla nejprve čtvercový tvar a čtyři podlaží. První podlaží, na které vedly schody podél východní strany hradeb, mělo spojení s obranným systémem na hradbách a 
Zamek w Czersku
Foto: ZeroJeden, IV 2005
také poskytovalo vhodné místo k rozhledu na vchod s navijákem padacího mostu. V druhém podlaží, do něhož vedly schody o síle zdí, nacházely se obytné prostory s válenou klenbou. Místnosti byly určitě vytápěné kamny v rohu na západní straně. Další schodiště spojovalo první a třetí patro ? obranné. Jižní a západní věž byly původně stejně vysoké jako hradby. Do jižní věže vedl jediný vchod z úrovně hradeb a v té samé výšce byla podlaha s dírou vedoucí do vězení. V 16. století byly dostavěny na věži další tři podlaží a zakončeny byly kopulí. Změny způsobily, že už nesloužila k obraně, okna ve zdi již nevyhovovala potřebách střelnice. Podobné to bylo se západní věží, ještě v 16. století byla přistavovaná málo. Nakolik prvotně představovala ochranný bod západní části hrabeb a severní části, natolik v 16. století po přístavbě dvou pater, zakončená dřevěným přístřeším, ztratila na veškerém obranném významu. Přistavené části měly charakter ?reprezentativní? a ne obranný. Do věži se vstupovalo dvěma vchody, první ústilo z nádvoří a vedlo do rozsáhlých klenutých prostorů, 
Zamek w Czersku
Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018
z druhého vchodu bylo možné vyjít z hradeb na cimbuří, které bylo potom přeměněno na druhé podlaží.
Stavba gotického hradu byla ukončena pravděpodobně kolem roku 1406, ale jistě před rokem 1410. Přístavby věží a celková výstavba započala po roce 1545. Postaveny byly tehdy jižní objekty a nový objekt u severní části hradeb. Výstavba se vázala s činností královny Bony, která si hrad v Czersku vybrala za svoji rezidenci. Proměnou prošlo také okolí hradu, na svazích návrší byly založeny vinice.
Poté jej užívali starosté. V době polsko-švédské války byl rozsáhle zničen, následně ještě stahující se oddíly nájezdníků schránily se v ruinách tvrzi a odstřelovaly polské vojsko, pálily město. V dalších letech bylo město ničeno kozáky a vojskem Rákoczyho. O rozsahu zničení může svědčit fakt, že tehdejší velmi hospodářsky rozvinutá oblast, skládající se z téměř 200 hospodářství, jich zůstalo ani ne 20. Neštěstí přinesla také morová epidemie, po níž se záchránilo pouze 13 obyvatel.
Přesto si Czersk zachoval městská práva potvrzené Janem III. Sobieským. V roce 1762 nový 
Zamek w Czersku
Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018
czerský starosta maršálek František Bieliňský částečně hrad opravil, vystavil nový objekt pro archiv městských a okresních knih, také vybudoval arkádový most přes příkop, ale zanedlouho potom zemřel a nenašel se nikdo, kdo by pokračoval v opravách. V 1789 budova archivu byla teměř na spadnutí, proto část knih byla přestěhovaná do zničených prostorů v západní věži. Avšak po nějaké době se hrad přestal užívat a od té doby chátral, přičemž sloužil jako zdroj stavebního materiálu. V 2. polovině 19. století začaly konzevatorské práce, které nebyly provedeny ve velkém rozsahu. Teprve v 80. letech minulého století byly hradní zdi zabezpečeny a zřícenina byla zpřístupněna návštěvníkům.
Ukáz na mapěZamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Fotografia amatorska B.Chm., Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Tygodnik Illustrowany 1903 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Tygodnik Illustrowany 1903 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na zdjęciu Zdzisława Marcinkowskiego z 1930 roku Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - fot. Kazimierz Broniewski, 1910 Zamek w Czersku - fot. Juliusz Kłos, 1913 Zamek w Czersku - fot. Józef Pius Dziekoński, 1907 Zamek w Czersku - fot. Józef Pius Dziekoński, 1907 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2004 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2018 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IX 2002 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Czersku - Foto: ZeroJeden, VIII 2009 Zamek w Czersku - Plan zamku według Tadeusza Zagrodzkiego 'Zamek w Czersku w świetle badań architektonicznych'  <!--[<a href='135' title='Zamek w Czersku - 135' alt='Zamek w Czersku - 135' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek w Czersku - rys. A.Szyszko-Bohusz Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na rysunku Alfreda Schouppé z 1868 roku Zamek w Czersku - rys. J. Telakowski Zamek w Czersku - Rekonstrukcja zamku w XVI wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Czersku - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 8, 1882 Zamek w Czersku - Drzeworyt według rysunku Lewickiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Drzeworyt według obrazu Józefa Rapackiego, Tygodnik Illustrowany 1901 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 8, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek w Czersku - Ruiny zamku w Czersku na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek w Czersku - Zamek w Czersku na litografii Kazimierza Stronczyńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)'
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.