Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankCzocha - Wersja polska

Hrad ve městě Czocha

 (Czocha • Tzschocha • Czajków) 

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Czocha • Czajków • Tzschocha:    Czacz ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek postavený na vysoké žulové skale na levém břehu Kwisy. První známá zmínka pochází z roku 1329; v té době až do roku 1346 byl zámek v rukou knížete Henryka jaworskiego. Po tomto roce zámek přechází pod korunu Českou a stává se lénem slezských rytířských rodin.
Stavba zámku, postaveného Swidnicko-jaworskými knížaty se váže s událostí připojení východních zemí Holního Lužicka ke Slezsku, tkz. kraje Kwisy (zámky: Czocha, Leśna a Świecie). Zámek byl přestavěn v první polovině XVI. století a v roce 1793 byl vypálen. Na počátku XX. století byl zámek přestavěn podle projektu Bodo Ebharda. Tato obnova znemožňuje důkladnou analýzu prvotní zástavby. Můžeme předpokládat, že byl zámek postavený na čtvercovém půdorysu s kruhovou věží začleněnou do zdí, zachovanou dodnes.
Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Widokówka z 1940 roku Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Zamek na pocztówce z 1937 roku Zamek Czocha - Widok zamku z początków XX wieku Zamek Czocha - Widok z międzywojennej widokówki Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Czocha - Brama zamkowa na widokówce z około 1910 roku Zamek Czocha - Zamek na widokówce z 1920 roku Zamek Czocha - Zamek na widokówce z 1920 roku Zamek Czocha - Czocha na zdjęciu z około 1945 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu z 1926 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z 1930 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z 1938 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha przed przebudową na pocztówce z lat 1905-1915 Zamek Czocha - Zamek Czocha na zdjęciu lotniczym z okresu międzywojennego Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, VII 2007 Zamek Czocha - Zamek Czocha przed przebudową na zdjęciu z lat 1895-1903 Zamek Czocha - Czocha na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Czocha - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Czocha - Plan zamku według Bohdana Guerquina 'Zamki śląskie'  <!--[<a href='133' title='Zamek Czocha - 133' alt='Zamek Czocha - 133' target=_blank>źródło</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Rekonstrukcja zamku sredniowiecznego według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Zamek Czocha na rysunku Arthura Blaschnika z 1868 roku Zamek Czocha - Zamek Czocha na drzeworycie Arthura Blaschnika z 1884 roku Zamek Czocha - Drzeworyt J.Krajewskiego według rysunku F.Brzozowskiego, 1881  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=456&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(456);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Rysunek W.Banera z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Rysunek E.Kruschte z 1924 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Rysunek E.Kruschte z 1924 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Czocha - Ruiny zamku po pożarze w 1793 roku, rysunek Bodo Ebhardta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>] Zamek Czocha - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Czocha - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Czocha - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.