Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankDrzewica - Wersja polska

Hrad ve mìstì Drzewica

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Drzewica:    Drzeñ (57%)

Není pøelo¾eno.

Ukáz na mapìZamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - fot. Kazimierz Stefañski, 1910 Zamek w Drzewicy - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Drzewicy - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Drzewicy - Widok zamku z lotu ptaka, fot. ZeroJeden VIII 2018 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Drzewicy - Ruiny zamku na widokówce z 1912 roku Zamek w Drzewicy - Plan zamku XVI-wiecznego wed³ug Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Drzewicy - Rekonstrukcja zamku w XVI wieku wed³ug Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Drzewicy - Widok z 2 po³owy XIX wieku wed³ug M.E.Andriollego, 'K³osy' 1879 Zamek w Drzewicy - Widok zamku w 1792 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek w Drzewicy - Drzeworyt W.Szernera wed³ug rysunku J.Brandta, Tygodnik Illustrowany 1868 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w Drzewicy - Drzeworyt W.Szernera wed³ug rysunku J.Brandta, Tygodnik Illustrowany 1868 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN Zamek w Drzewicy - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 39, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badañ Literackich PAN
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.