Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankDzięgielów - Wersja polskaDzięgielów - Deutsch

Hrad ve městě Dzięgielów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Dzięgielów:    Dzięgielów - Nasklepy ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiřícenina rytířského hradu ležící na pahorku. První hrad byl zřejmě postaven na konci 15. století statkařem Janem Czelo z Cechovic. Hrad zůstal ve vlastnictví rodině Czelo do začátku 17. stoleti. Po ąkodách, které utrpěl hrad v průběhu třicetileté války, nechal znovu v polovine 17. století Jan Goczalkowski postavit obranné opevnění. Následné roząíření provedl v druhé polovině 18.století Antonín Goczalkowski. Hrad zůstal ve vlastnictví téhle rodiny až do konce 18. století. Poté ho získal baron Jozef Beess a o něco později Komora Cieszynska. Po požáru v druhé polovině 19. století byl znovu obnoven a to v renesančním stylu s gotickými elementy. Kvůli téhle přestavě ztratil hrad svůj původní charakter. Přední průčelí se nachazí na západní straně.
Tato omítnutá budova byla postavená z kamenů a cihel. Původně měl hrad formu nepravidelného čtverce s nádvořím. Nyní se skládá už jen ze třech křídel (východní křidlo bylo strhnuto). Na severní straně bylo v 18. století přistavené čtvercové křídlo. Budova měla několik poschodí a byla podsklepena.
V severozápadním rohu se nachází dvouramenné schodiątě s přistaveným třetím poschodím, které vyčnívá před původní fasádou. Schodiątě ze strany dvora je oddělenné třemi gotickými arkádami, spočívající na ąirokých sloupech. Uvnitř jsou nové zdi. V přízemí je jedna chodba a v západním křídle jsou ąiroké průchodové 
Zamek w Dzięgielowie
Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012
chodby s mnoha výklenky v postranních křídlech. V síni se nachází klenba. Na jižním postranním křídle se nalézá klenutý strop s půlměsíčkama a zároveň s klínovým stropem. V severním křídle, kde byli umístněny stáje, je také křížová klenba s měsíčkama a klenba, která je ukončena kameny ve forme ruží. V zadní části vedli schody do vrchního poschodí. V místnosti na levé straně je vidět klínova klenba, spočívající na sloupech. V předělaném vrchním poschodí se nacházejí dvě chodby. V západním křídle a částečně také v jižním křídle se nachazí na dvorní straně chodba, v místnostech se zachovaly stropy. Střecha má trámový strop. Na západní fasádě jsou v nepravidelných odstupech otvory, v oblasti vrchního poschodí jich je 10. Chodba vede k bráně z 16./17. století, nahoře se jeątě sbíhá k lomennému oblouku a výplň brány je zdobená ornamenty. Nad bránou najdeme dvojitý ornament se znakem Sreniaws(Goczalkowski) a Odrowazs s letopočtem 1768.
Postranní fasády západních křídel jsou uzavřeny s přesazeným průčelím z 19. století : na jižní straně je malý balkón, možná se 
Zamek w Dzięgielowie
Foto: ZeroJeden, VIII 1994
zde dříve nacházela i latrína. Ve zdech k dvoru se nalézají několikatery brány. Jedna brána severního křídla pochazí z druhé poloviny 17. století a byla dokončena v barokním stylu. Brána ve formě ouąka má průčelí formou uzavřeného oblouku koąe, ve kterém se nachází ornament se znakem Sreniaws a Ogonczyks. Brána v jižním křídle má formu gotického oblouku a naproti tomu na západním křídle je čtverhranná. Některá okna jsou olemovaná kameny ze 17. století a některá mají římsy. Sedlové střechy jsou pokryty taąkami, kterými byli pokryty po požáru v 19. století. Neměl by být žádný problém tenhle hrad najít, protože leží na nejdůležitějąí a vlastně jediné křižovatce v Dziegielowě. Tenhle popis je s katalogu stavebních památek Polska.
V katalogu jsem naąel zmínku o zbytky daląího hradu v blízkosti, ale nikdo s místních obyvatel mi nemohl pomoci. Ani v katalogu o tom není zmínka. Podle mých informací měl být tento kamenný hrad vybudován ve čtrnáctém stoletích. Ale rozpadl se v daląích stoletích. Takže zůstali jen zbytky základu a části zdí.
Zamek w Dzięgielowie - Foto: ZeroJeden, VIII 1994 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Portal wjazdowy na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Dzięgielowie - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Dzięgielowie - Foto: ZeroJeden, VII 2003 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Widok zamku z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Dzięgielowie - Plan dworu według Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.