Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhlačovat

ZaloŸení úètu
blank
blankDziewin - Wersja polska

Hrad ve mìstì Dziewin

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek v Dziewinie postavili Legnická kníŸata v první polovinì XIII. století. Od konce XIII. století byl v rukou Ottona von Zedlitz. Nìkolikrát zmìnil majitele a v roce 1508 roce ho koupila rodina von Kanitz. V letech 1558-1566 rodina von Kanitz pűestavìla zámek na renesanèní dvùr. Bìhem pűestavby, kterou dokonèil v roce 1700 novę majitel H.F. Mütschelnitz bylo do stávajícího objektu dostavìno vęchodní kűídlo a celá stavba byla provedena v barokním stylu. Od roku 1721 do konce 2. svìtové války zde bylo sídlo rodu von Schweinitz. V letech 1860-1889 
Dwór w Dziewinie
Foto: ZeroJeden, V 2004
ji pűestavìli. Zlikvidovali tehdy mimo jiné záchodové arkęűe. Bìhem vojenskęch operací v roce 1945 byl dvùr znièen a jiŸ nebyl opraven.
Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Widok dworu z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IV 2013 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, IV 2013 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, IV 2013 Dwór w Dziewinie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Dziewinie - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Foto: ZeroJeden, V 2004 Dwór w Dziewinie - Litografia Ferdinanda Pazelta z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±żek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.