Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Zaloľení účtu
blank
blankGołańcz - Wersja polska

Hrad ve městě Gołańcz

  

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskievnost-hradiątě v Golaňci je poprvé připomínána k roku 1383, ale dosud není jisté, ľe tato zmínka patří k dodnes dochované věľi. Tu postavili určitě
před koncem 14. stol. Palukové, vlastníci zdejąího panství. V jejich době byla
hradní opevnění kostruována jeątě ze dřeva a hlíny a dřevěné byly i
hospodářské budovy. Věľ se tyčí na břehu jezera Smolary východně od osady.
Ve druhé polovině 15. stol. se stali majiteli Golaňce Grudzinątí a ti
hradiątě značně roząířili. Kolem vlastní věľe byla postavena nevysoká
obvodová zeď na obdélníkovém půdorysu. Nově vzniklý prostor byl pak příčnou
zdí rozdělen na dva dvory. Věľ se tak ocitla na severním, zatímco přístupová
cesta vedla nejdříve na jiľní dvůr. Samotný vstup tam chránila bránová věľ v
západní zdi. Cesta pak pokračovala přes dělící zeď. V severozápadním nároľí
stávala válcová věľ. Podél jiľní hradby stála přízemní hospodářská budova se
třemi místnostmi. Ve východní části jiľního dvora zřejmě stávala jeątě
čtyřboká věľ.
Grudzinątí vlastnili zámek aľ do počátku 17. stol. Pak přeąel do majetku rodu
Smoguleckých. Za ąvédských válek byl vypálen, ale po odchodu ©védů byl
obnoven. Pak často měnil majitele. Mezi nimi byli Flemmingové, Przebendowątí,
Mielľinątí. Koncem 18. stol. patřil rodu Czarneckých. Tenkrát začal chátrat a
na počátku 19. stol. přestal být uľíván, byl opuątěn a začal se měnit v
ruinu. 
Zamek w Gołańczy
Rekonstrukcja rzutu II i I piętra według J.Skuratowicza [pramen]
V 90. letech 20. stol. zde prováděl výzkumné práce Antonín Kasinowský.
Zamek w Gołańczy - Zamek na widokówce z 1931 roku Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Gołańczy - Plan zamku XV-wiecznego według A K±sinowskiego 'Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim' Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja głównej elewacji wieży mieszkalnej według J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja rzutu II i I piętra według J.Skuratowicza  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=277&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(277);return false;'>Ľródło</a>] Zamek w Gołańczy - Zamek według ryciny z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek w Gołańczy - Rekonstrukcja zamku w XV wieku według Jana Salma, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±żek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.