Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankGorzanów - ¶redniowieczny - Wersja polskaGorzanów - ¶redniowieczny - English version

Hrad ve městě Gorzanów - ¶redniowieczny

 (Gorzanów - ¶redniowieczny • Keilberg • Arnoldisdorf) 

Galerie
Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Gorzanów - ¶redniowieczny • Arnoldisdorf • Keilberg:    Gorzanów · Prusice - ¶redniowieczny ·


pLokalizacja zamku na mapie Polskiůvodní hrad byl v Gorzanovie vybudován určitě před rokem 1341. První zmínka pochází z roku 1341, kdy byl Gorzanow v rukou rodu von Ratschinů. Hrad byl zničen v dobách husitských válek ve dvacátých letech XV století, a po±kození z roku 1470, z doby válek Jiřího z Poděbrad s Matya±em Korvínem, přivedly hrad k celkovému úpadku a od té doby jiľ nebyl uľíván. Zbytky hradeb byly rozebrány roku 1805. Původní hrad není moľno přesně lokalizovat ani určit jeho půdorys. Víme jen, ľe se nacházel severně od nyněj±ího hradu, a na jeho místě byly zaloľeny zámecké zahradySerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.