Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankGrodziec - Wersja polskaGrodziec - English versionGrodziec - Deutsch

Hrad ve mìstì Grodziec

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Grodziec:    Grodziec (100%) Grodzisko (67%) Grodzisko (67%) Grodzisko (67%) Grodztwo (56%) Grodziszcze (55%) Grodziszcze (55%) Grodno (50%) Groddek (44%)


zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek postavený v XIV století. Nìkolikrát pøestavovaný v XVI, XVII, a v XVIII. století. Zachován portál z XVI století.Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Zamek w Grod¼cu na fotografii z lat 1918-32 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, VII 2004 Zamek w Grod¼cu - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Foto: ZeroJeden, X 2005 Zamek w Grod¼cu - Plan zamku wed³ug Katalogu zabytków sztuki w Polsce  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Grod¼cu - Zamek w po³owie XVIII wieku wed³ug ryciny F.B.Wernera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=435&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(435);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Je¶li jeste¶ zainteresowany zakupem ksi±¿ek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzeda¿. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.