Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankGrudziądz - Wersja polskaGrudziądz - Deutsch

Hrad ve městě Grudziądz

 (Grudziądz • Graudenz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

hLokalizacja zamku na mapie Polskirad v Grudziądzi byl postaven křižáckým řádem v polovině 13. století a stal se jednou z nejsilnějąích tvrzí řádu. Nacházel se severně od města na vysokém vrchu nad řekou Vislou. Jádro hradu s čtyřúhelníkovým půdorysem bylo postaveno na nejvyąąí části vrchu a bylo obehnáno druhými dodatečnými hradbami. Hlavní křídlo se nacházelo v jižní části hradu, mělo čtyři podlaží, sklep a také bránový příjezd. Přízemí sloužilo jako vězení a sklad, v prvním patře v zapádní části se nacházel refektář (jídelna) a ve východní části kaple, mezi oběma části nad příjezdovou bránou byla malá místnost, která sloužila k její obraně, a kapitulář. Podél jižní části západních zdí bylo vystavěno druhé obytné křídlo, z něhož vedla zastřeąená chodba do věže s latrýnou. V severozápadním rohu se nacházela mohutná samostatně stojící věž s cimbuřím zvaná Klimek, její průměr dosahoval 9 metrů a výąka kolem 
Zamek w Grudziądzu
Widok z wieży zamkowej w okresie międzywojennym
30 metrů. Vcházelo se do ní po dřevěném mostku z chodby na hradbách.
Daląí křídla se nacházela po severních a východních stranách hradeb. Jedno z křídel sloužilo k hospodářským účelům, nacházela se v něm kuchyně a pekárna. Ve druhém byl v přízemí pivovar a pokoje pro služebné, v prním patře byly dormitáře (ložnice) mnichů. Vąechna obytná křídla byla přes nádvoří spojena ochozy. Hrad byl od města oddělen dvěma podhradími. Jedno se rozkládalo na severozápadě od hradu k řece Visle a druhé na jižní straně, kudy procházel hlavní příjezd k hradu. V roce 1388 se sesunul svah nad Vislou, což poničilo podhradí a také západní křídlo jádra hradu, avąak krátce nato byly ąkody odstraněny. Po prvním toruňském míru, který ukončil válku s křižáckým řádem, se Grudządz nacházel na polských hranicích, zanedlouho se vąak vrátil do rukou Křižáků. Během třináctileté války byl roku 1454 rychle dobyt pruskými vojsky, křižácká vojska jej několikrát bezvýsledně obléhala. Po druhém toruňském míru se opět dostal na hranice Polska. V době polsko ? ąvédské války před příchodem ąvédských vojsk v roce 1655 brandeburská vojska z Gruzdziądzi odtáhla, malá část posádky, která na hradě zůstala, se po ostřelování rychle poddala. Hrad a město byly získány zpět v roce 1659 vojskem Lubomirského. Hrad byl během daląích válek se ąvédy poničený, byl využíván také vojsky najezdníků, později jeątě ruskými a pruskými vojsky. Po dělení Polska se hrad dostal na pruské hranice a připadl do státního majetku. V roce 1795 byl využíván jako ubytovna důstojníků, ale v roce 1801 Fridrich Wilhelm III. nařídil tvrz rozebrat za ůčelem získání stavebního 
Zamek w Grudziądzu
Panorama Grudziądza i zamku od wschodu wg Samuela Pufendorfa z 1656 roku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894
materiálu k výstavbě nové tvrze. Bourání trvalo následujících pět let, jako jediná zůstala stát věž Klimek. V roce 1807 využila Napoleonova vojska věžě Klimek jako vhodnou pozorovatelnu k ostřelu blízké tvrzi, pruská vojska na střelbu odpovídala palbou z pevnosti, což zničilo horní část věže.
V roce 1839 města úřad rozhodl založit na místě hradu park, začalo se k uklízecími a bezpečnostními pracemi. Zřícenině s věží věnoval péči až do vypuknutí 2. světové války. V roce 1945 stahující se německá armáda věž, jako poteciální rozhlednu, vyhodila do povětří. V roce 1956 byla ze sutin a zbytků věže byla na místě hradu navrąena hromada kamení.
Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, VI 2008 Zamek w Grudziądzu - Grudziądz z wieżą Klimek na zdjęciu z końca XIX wieku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Grudziądzu - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Grudziądzu - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Grudziądzu - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Grudziądzu - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w okresie międzywojennym Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Grudziądzu - Wieża zamkowa na zdjęciu Henryka Gąsiorowskiego z okresu międzywojennego Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w okresie międzywojennym Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w okresie międzywojennym Zamek w Grudziądzu - Góra Zamkowa od strony Wisły Zamek w Grudziądzu - Widok z wieży zamkowej w okresie międzywojennym Zamek w Grudziądzu - Ruiny Klimka wysadzonego w 1945 roku Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w początkach XX wieku Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w początkach XX wieku Zamek w Grudziądzu - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, VII 2020 Zamek w Grudziądzu - Foto: ZeroJeden, X 2002 Zamek w Grudziądzu - Foto: JAPCOK, X 2002 Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek na pocztówce z 1943 roku Zamek w Grudziądzu - Wieża na widokówce z okresu międzywojennego Zamek w Grudziądzu - Góra Zamkowa na widokówce z 1910 roku Zamek w Grudziądzu - Wieża zamkowa na widokówce z 1910 roku Zamek w Grudziądzu - Wieża zamkowa na widokówce z 1920 roku Zamek w Grudziądzu - Plan miasta z 1657 roku Loffmana, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Grudziądzu - Plan miasta z 1781 roku, zaczerpnięte z: 'Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce' Warszawa 1986 Zamek w Grudziądzu - Plan sporządzony w 1941 roku ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Grudziądzu - Plan zamku głównego według H.Jacobiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=173&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(173);return false;'>źródło</a>] Zamek w Grudziądzu - Plan zamku według Hansa Jacobiego z 1996 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Grudziądzu - Plan sytuacyjny zamku w Grudziądzu z końca XIX wieku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Grudziądzu - Widok od zachodu z 1 połowy XVII wieku według akwareli A.Boota Zamek w Grudziądzu - Panorama miasta i zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Grudziądzu - Wieża Klimek w końcu XIX wieku według Conrada Steinbrechta  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=211&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(211);return false;'>źródło</a>] Zamek w Grudziądzu - Panorama Grudziądza i zamku od wschodu wg Samuela Pufendorfa z 1656 roku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Grudziądzu - Południowa ściana zamku, rys. G.B.Jacobiego z 1848 roku, 'Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Graudenz', 1894 Zamek w Grudziądzu - Miasto i zamek od zachodu w latach 1738-1745 według rysunku Georga Friedricha Steinera Zamek w Grudziądzu - Zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzieła Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Grudziądzu - Litografia nieznanego autora, Widok Grudziądza, Przyjaciel Ludu 1839 Zamek w Grudziądzu - Pozostałości zamku na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1839

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.