Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankI³awa - Wersja polskaI³awa - English version

Hrad ve mìstì I³awa

 (I³awa • Eylau • Deutsch Eylau) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné I³awa • Deutsch Eylau • Eylau:    Deutsch Lissa · Deutsch Krone ·


bLokalizacja zamku na mapie Polskiyl zde hrad postavený v XIV století Køi¾áky. Stál na poloostrovì jezera Jeziorak a byl spojený s mìstskými hradbami.
Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - fot. ZeroJeden, V 2016 Zamek w I³awie - Plal wie¿y przy ko¶ciele oraz fragmentu dworu krzy¿ackiego wed³ug Bernharnda Schmida

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.