Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankKończyce Małe - Wersja polskaKończyce Małe - Deutsch

Hrad ve městě Kończyce Małe

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

kLokalizacja zamku na mapie Polskiončický zámek se nachází na levé straně nedaleko od silnice ze Zebrzydovic do Těąína. Jeho původ sahá až do období přelomu XV. a XVI. století. Roku 1560 byl roząířen Jiřím Sedlnickým, jak o tom svědčí kamenný portál s erbem Sedlnických - ?Odřivousem?. Rodu Sedlnických patřil i v daląích letech. Po sňatku Kateřiny Sedlnické se stal majetkem rodu Czelů. V XVIII. století byl obnoven novým majitelem - Václavem Pelkou. Po něm se zámek ocitl v rukou rodiny Folwarczných, jejíž člen Jan dal provést roku 1880 renovační práce. K poslední obnově doąlo v letech 1956-1958. Stavba si zachovala převážně renesanční charakter. Její umístění v bažinatém terénu mezi rybníky bylo dáno potřebou obrany. Je obehnána příkopem. Založena byla na půdorysu čtverce. Centrální nádvoří 
Zamek w Kończycach
Foto: ZeroJeden, VI 2006
uzavírala původně čtyři křídla, z nichž se dodnes dochovala dvě, vystupující z jižního nároží.
Zámek byl vystavěn z kamene i z cihel a byl opatřen omítkami. Vąechna křídla byla dvoupodlažní a dodnes se dochovalo jejich neúplné podsklepení. Na nádvorní straně je nízké podloubí, které lemovalo původně zřejmě celé nádvoří. Dochovalá křídla jsou jednotraktová, (místnosti jsou jen v jedné řadě) s výjimkou jejich jižní části. V místě spojení obou křídel se v přízemí nachází vstupní síň, z níž vystupuje do prvního patra dvouramenné schodiątě. V této místnosti je valená klenba, v ostatních jsou pak klenby křížové, valené s lunetami či sklenuté na pilíře. Uspořádání místností v patře je stejné jako v přízemí. V podloubí v přízemí a v některých místnostech v patře jsou trámové stropy. Jihozápadní fasáda je v patře ąestiosá, podlaží jsou oddělena římsou. Na jihovýchodní fasádě se nachází novějąí balkón. Okna jsou pravoúhlá, nestejných rozměrů. Čtyři se dochovala v renesančních profilovaných kamenných rámech se zbytky křížení, některé mají ąambrány z XIX. století. Na 
Zamek w Kończycach
Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019
jihozápadě se dochovaly v přízemních oknech renesanční mříže. V jedné z místností v patře jihozápadního křídla se nachází renesanční portál, zaklenutý tzv. koąovým obloukem. Nad podloubím je ochoz se zdobenými parapety. Střeąní okap podepírají dřevěné sloupy. Střecha je lomená, tzv.?polská?. Původně byla pokryta ąindelem, nyní eternitem.
Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Kończycach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Kończycach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Kończycach - Widok z lotu ptaka od zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Kończycach - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2012 Zamek w Kończycach - Zamek w Kończycach na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek w Kończycach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Kończycach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Kończycach - Zdjęcie lotnicze, fot. ZeroJeden, IX 2019 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, II 2000 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek w Kończycach - Foto: ZeroJeden, XI 2003 Zamek w Kończycach - Plan zamku według Katalogu zabytków sztuki w Polsce  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=1073&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(1073);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.