Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankKraków - Wersja polskaKraków - Deutsch

Hrad ve městě Kraków

 (Kraków • Wawel) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Kraków • Wawel:    Kraków-Gródek (100%) Kraków-Wola Justowska (100%)


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskiámek Wawel byl knížecím a královským sídlem a zároveň politickým centrem polského státu od 11. do 16. století. Vystavěn byl na levém břehu Wisly jižně od založeného města. Wavelský pahorek, ležící uprostřed niv, zalévaných vodami Wisly a Rudavy se k vybudování obranného sídla výborně hodil. O něco vyšší východní část byla zastavěna nejdříve, ale hliněné a dřevěné opevnění chránilo celé návrší. Nejstarší stavbou je zde rotunda NMP (nejsvětější Marie panny), jihozápadně od ní byly v roce 1968 odkryty zbytky kostela ze stejného období, jako rotunda. První wavelská katedrála byla postavena v polovině 11.stol. severně od rotundy a byla zasvěcena sv. Gereonovi. Rotundu je možné zhlédnout na výstavě ?Zmizelý Krakov?. Zdi, nacházející se v podzemí stávajících budov vyvolávají neobyčejné pocity a dojmy.
V tomtéž období stávala na návrší také čtvercová budova. Dnes najdeme její zbytky 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Foto: ZeroJeden, II 2002
v severozápadním rohu vnitřního nádvoří. V roce 1087 se začalo v severní části návrší se stavbou druhé katedrály, zvané Hermanovské. Zřejmě ve stejné době byl postaven také sál s 24 sloupy. Na východním okraji návrší se objevil nejspíše také zděný hrádek s věží. Na zbylých plochách návrší pak stávaly asi různé dřevěné stavby různého určení.Mezi nimi stával také dřevěný hrádek, zničený Tatary v roce 1241. Nacházel se v místech, kde stojí tzv. ?Zlodějská? věž. Po Tatarském nájezdu dal Konrád Mazowiecký vystavět opevnění, spojující katedrálu s rotundou a oddělující z dosud otevřeného prostorného nádvoří východní část. Na místě těchto opevnění pak byla na konci 13. stol. postavena hradební zeď, dodnes dochovaná ve fragmentech. V letech 1250 ? 1258 pokračoval v opevňovacích pracech, započatých Konrádem, Boleslav Stydlivý. Dal postavit zděná opevnění na severovýchodní části návrší.
V roce 1306 zničil část zástavby požár a během obnovy byl při jižní hradební zdi postaven jednotraktový palác ? nové vladařské sídlo.V blízkosti stávající obranné věže vyrostla věž obytná, zvaná ?Lokietkova?. V roce 1320 dal Vladislav Lokietek postavit na základech 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Drzeworyt według rysunku Władysława Szernera, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
staré románské katedrály novou katedrálu gotickou.. Západní část návrší se proměnila v duchovní centrum a sídlo poté, co zde dal Kazimír Veliký postavit dva nové kostely - Sv. Jiřího v roce 1346 a Sv. Michala v roce 1355 a také obytné budovy pro duchovní.
Přístup k hradbám útočníkům značně ztěžovala strmá úbočí pahorku a tak byly hradby posíleny jen třemi obrannými věžemi. Ze strany Wisly věží ?Zlodějskou?, na východě věží ?Dánskou? a na severu věží, později zvanou ?Zygmundovskou?. Ta byla poté, co ji získala kapitula, připojena k budovám katedrály a stala se její zvonicí.
V roce 1394 dal Vladislev Jagiellonský zvýšit hradby. Nařídil rovněž postavit tzv. ?Kuří nožku?. Spojovací chodba (?ganek?) k ní vedla dále až k věži, sloužící nejspíše jako latrína. Vlastní ?Kuří nožka? pak měla funkci obytnou. Ve stejné době byl vstup do prostoru hradu posílen výstavbou věže a předbraní.
Dvě nejvyšší věže Wavelu dal postavit Kazimír Jagiellonský. Sandomieřská věž vyrostla v roce 1462 v jihozápadním nároží pahorku, Senátorská věž pak severovýchodně od Sandomieřské ve východní části jižní hradby. Obě jsou 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Tygodnik Illustrowany 1900 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
si podobné, stojí na čtvercové základně, mají zaoblené rohy. Neplnily však nejlépe svou obrannou funkci a tak byla jižní hradba zesílena dodatečně výstavbou ?Šlechtické? bašty a v 16. stol. ještě dvěma dalšími ? ?Panenskou? a ?Teczyňskou? baštou. Z nich se dochovaly jen zbytky základů a tak si nelze vytvořit ani představu o jejich vzhledu.
Od roku 1502, za vlády Zykmunda Starého začala přestavba středověké rezidence v novém renesančním slohu. Z těch dob pochází současná podoba hradu. Tři obytná křídla obklopila vnitřní nádvoří, ozdobené třípatrovými arkádami. Pokračovaly i práce na posílení opevnění. Významných změn v opevněních se však hrad dočkal až za Vladislava IV. V letech 1644 ? 1646. Z jižní strany přibyly hliněné valy a u vstupní brány vyrostl polygonální bastion. V tomto stavu našla Wavel švédská vojska při obléhání Krakova.
V letech 1790 ? 1794 byly provedeny další velké změny ve fortifikaci hradu. Ze strany Wisly přibyly nové zděné bastiony a hliněné valy pod středověkými hradbami.
Po ztrátě nezávislosti se Krakov ocitl v hranicích Rakouska.Okupanti dále posilovali fortifikace hradu za cenu zničení mnoha stávajících 
Zamek na Wawelu w Krakowie
Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
hradních staveb. Devastaci uryclilo i zřízení kasáren v areálu královského sídla.Tenkrát nejvíce utrpěly zámecké interiery. Obnova probíhala v letech 1906 až 1939 pod vedením Andrzeje Szyszko-Bohusza. Během ní se podařilo archeologickým průzkumem zjistit mnoho nového o historii návrší a jeho zástavbě. Za druhé sv. války zámek znovu utrpěl značné škody. Do roku 1964 se jej podařilo z velké části opět zrestaurovat Dnes je v něm umístěno muzeum a sídlo Státních uměleckých sbírek, pečující i o jiné zámky a památky.
Ukáz na mapěZamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na widokówce z 1915 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1900 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1900 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Tygodnik Illustrowany 1904 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - fot. ZeroJeden, VI 2015 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na zdjęciu Ignacego Kriegera sprzed 1889 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2003 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek na Wawelu w Krakowie - Fotografia J.Jaworskiego, Tygodnik Illustrowany 1915 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Foto: ZeroJeden, II 2002 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na zdjęciu Adama Lenkiewicza z 1939 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Plan zamku w średniowieczu według 'Architektura gotycka' Zamek na Wawelu w Krakowie - Rycina Mathausa Meriana z 1619 roku z 'Civitates orbis terrarum' Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 11, 1840 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku królewskiego na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1926 Zamek na Wawelu w Krakowie - Fragment krużganku zamku królewskiego na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1926 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek Wawelski, litografia barwna Jan Gumowski, 1929 Zamek na Wawelu w Krakowie - Katedra na Wawelu, litografia barwna Jan Gumowski, 1929 Zamek na Wawelu w Krakowie - Staloryt Emilie Rouargue, Eglise cathédrale prés le Château royal á Krakovie, Leonard Chodźko: La Pologne historique... t.1, Paris 1835-1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na obrazie Włodzimierza Tetmajera z 1873 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku wawelskiego na litografii z 1870 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na obracie Władysława Maleckiego z 1873 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Tondosa, Tygodnik Illustrowany 1878 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt I.Kozłowskiego, Wieża Lubranka na Wawelu w Krakowie, Kłosy 1880 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 6, 1880 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na drzeworycie z 1795 roku, August Sadebeck Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok Wawelu i kościoła Św. Idziego na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek w Krakowie na litografii Adama Platera, 'Widoki pozostałych pomników starożytney Polski', Kraków 1826 Zamek na Wawelu w Krakowie - Katedra na Wawelu na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek na Wawelu w Krakowie - Panorama Krakowa od zachodu u schyłku XVI wieku, miedzioryt z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga 'Civitates orbis terrarum' tworzonego w 2 połowie XVI wieku Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek na Wawelu na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt z Kroniki Świata Hartmanna Schedla z 1493 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek wawelski na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic (...) 1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Dziedziniec zamku wawelskiego na litografii Jana Nepomucena Głowackiego, 24 widoków miasta Krakowa i jego okolic (...) 1836 Zamek na Wawelu w Krakowie - Zamek w Krakowie na litografii Józefa Sonntaga z 1820 roku Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Władysława Szernera, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Stanisława Witkiewicza, Tygodnik Illustrowany 1885 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Wawel na litografii Henryka Waltera, 'Album widoków Krakowa', Kraków 1865 Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt, Przyjaciel Ludu 1834 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1862 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Drzeworyt według fotografii Rzewulskiego, Tygodnik Illustrowany 1863 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek na Wawelu w Krakowie - Widok zamku w 1794 roku na akwareli Zygmunta Vogla
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.