Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankKurzętnik - Wersja polskaKurzętnik - Deutsch

Hrad ve městě Kurzętnik

 (Kurzętnik • Kauernik) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

nLokalizacja zamku na mapie Polskia konci 13.století se rozhodla chelminská kapitula, že v městě Kurzetník postaví hrad k obranně biskupského statku, kvůli častým vpádům litevských vojsk.
Tak byla na místním výrazném Morénovém vrcholu, na levém jižním břehu v údolí řeky Drwecy, postavena obranná pevnost. Vrchol kopce se tyčí padesát metrů nad údolím.
Jako stavební materiál sloužily převážně kameny a v menší míře cihly. Na jižní straně vybíhal jednotraktový hlavní objekt, s přilehlým nádvořím, ohrazeným obvodovou 
Zamek w Kurzętniku
Foto: ZeroJeden, VII 2005
hradbou. Tato jednoduchá dispozice byla obdélníkového půdorysu o rozměrech 25 x 27 m. Na severní straně se rozkládalo lichoběžníkové předhradí o délce okolo 60 m. Při jeho severní krátké kurtině byl vystavěn pravoúhlý, obytný věžový dům, rozměru 8 x 13 m.Ve východní a západní části obvodové hradby byly umístěny 2 obranné věže. Hlavní vstup do hradu se nacházel na jižní straně, před ním byl most se suchým příkopem. Pevnost byla dokončena ještě před rokem 1361.
Velmi brzo byl hrad dobit Německým rytířským řádem, kvůli dobrému výchozímu bodu pro loupežné výpravy na litavské území. V roce 1410 střelci na hradbách o značné síle, pod rozkazem velmistra Ulricha von Jungingen, zahradili cestu armádě Vladislava Jagelónského. Armádě bylo viditelně ohroženo jedno křídlo a proto nakonec museli změnit směr bitvy, která se potom odehrála u Grunwaldu (německý historici ji nazvali bitva u ?Tannenberg?).
1414 byl hrad zpustošen polskými vojsky. Po roku 1454 jej dobili a spálili křižáci. Polská armáda se v roce 1456 vrátila na hrad. Opevnění bylo znovu postaveno a Kurzetník 
Zamek w Kurzętniku
Foto: ZeroJeden, VII 2006
hrál významnou roli jako severní pohraniční stráž. Avšak díky švédské armádě bylo vojsko natolik zaneprázněno, že nakonec odstoupili od další výstavby. Hrad byl při bojích částečně zničen. Chátrající objekt byl od té doby rozebírán na materiál.
Mezi místním obyvatelstvem koluje pověst, že hrad Kurzetník a sousední hrad Bratian spojuje podzemní chodba. Na základech, ze zachovalých zbytků středověkých obranných zdí, se vybudoval mlýn. Vedle zřetelně viditelných základů opevnění, zbytků zdí a stěn hradu se také zachovaly všelijaké legendy, které se zde před mnoha lety odehrály.
Po válečném tažení byla na hradu držená v zajetí princezna. Také její ukradené věno, skládající se z velkého množství zlata, drahocenností, jídelních souprav a jiných hodnotných věcí, bylo na hrad přeneseno a uschováno v hradním sklepení. Před dělbou kořisti se vkradl jeden z vojáků do sklepení, aby si tajně nabral co nejvíce lupu. Než jej dopadla velká chlupatá tlapa a odmrštila. Vylekaný, křičící voják vyběhl ze sklepení ven, na nádvoří. Poté co se další vojáci snažili dostat do 
Zamek w Kurzętniku
Foto: ZeroJeden, VII 2005
sklepení, pro poklady, dveře byli zamčené. Když se pokusili dveře vylomit, zřítil se před ně strop. Začali tedy odstraňovat kameny a cihly, avšak bezvýsledně. Cihel a kamení stále přibývalo, až byla celá chodba úplně zasypána.
Poklad byl ztracen a princezna s ním. Vypráví se, že ten kdo by v hradní zřícenině poklad našel a donesl by si jej domů, v noci k němu přijde černá, chlupatá tlapa a nález odnese. Takhle chrání strážce princeznino věno.
Ukáz na mapěZamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, IV 2009 Zamek w Kurzętniku - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Kurzętniku - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Kurzętniku - Widok z lotu ptaka od południa, fot. ZeroJeden, VIII 2013 Zamek w Kurzętniku - Kurzętnik na zdjęciu Adama Wisłockiego z około 1920 roku Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2006 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Kurzętniku - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Kurzętniku - Plan zamku według Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.