Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankMielnik - Wersja polska

Hrad ve městě Mielnik

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Mielnik:    Mielno · Mielec ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvním opevněním v Mielníku bylo hradiątě ruských knížat z 11. století. Začátkem 14. stol. byl na místě hradiątě postaven zámek, jehož posláním bylo střežit západní hranici Litevského státu. První zmínka o zámku je z roku 1379 a zapsal ji křižácký kronikář Wigand z Marburgu. Připomíná pokus o obléhání zámku v době návratu vojsk z výpravy na Kameniec. V roce 1391 věnoval Vladislav Jagiellonský zámek mazowieckému knížeti Januąovi.
Léta největąí slávy prožíval zámek v 15. a 16. století. Před rokem 1420 
Zamek w Mielniku
Kaplica na Górze Zamkowej w okresie międzywojennym
byl založen v dolní části zámeckého komplexu římskokatolický kostel, zasvěcený Božímu tělu, nanebevzetí nejsvětějąí panny Marie, sv. Mikuláąi a vąem svatým. Zámecký komplex tvořily tři části: Horní ? ?vysoký? zámek, nízký zámek a předzámčí. Větąina staveb byla dřevěná, ale stála na kamenných sklepeních. Zděná byla věžová brána a kostel z roku 1420 v nízkém zámku a ve ?vysokém zámku? to byla hlavní budova, doplněná dvěma baątami. Ta byla také hlavním obranným prvkem celého zámku. Nízký a vysoký zámek byly odděleny podsklepenou budovou s vraty.
V roce 1486 zde pobýval Kaazimír Jagiellonský, v roce 1501 tu čekal na polskou korunu Alexandr Jagiellonský. V témže roce byla zde na zámku podepsána Mielnická unie mezi Polskem a Litvou. Pro odpor českého a uherského krále a slezského místodržícího vąak nebyla nikdy realizována.
Roku 1506 opět čekal v Mielniku daląí Jagiellonec na polskou korunu. Byl to Zikmund, zvaný později ?Starý?. Za jeho vlády ztratil mielnický zámek svůj vojenský význam a při přestavbě získal podobu rezidence. Práce 
Zamek w Mielniku
Foto: ZeroJeden, XI 2006
při ní řídil zajisté mielnický starosta Nikodém Janovič ąwiecko z rodu Dombrovských. ( Dabrowa) Zaměřil se předevąím na hlavní budovu vysokého zámku a obohatil ji renesanční výzdobou. Do roku 1551 byly sneseny baąty a dřevěná věž, chránící průjezd mezi vysokým a nízkým zámkem. Na jejím místě byla postavena obytná budova.
Brzy po polovině 16. stol. zámek zcela zničil požár. Na místě, kde stával, vybudovali starostové dvorec jako starostenské sídlo, a byť byl dále nazýván ?zámkem?, s původním zámeckým komplexem již neměl nic společného.
Je možné, že na konci 16., nebo 17. stol. byly k tomuto dvoru přistavěny nějaké obranné prvky, ale skutečnost, že městské knihy byly přechovávány v kostele z roku 1420 dokládá, že tyto obranné prvky nebyly nijak rozsáhlé a účinné.
V roce 1665 maąírovala přes Mielnik maďarská vojska a zničila při tom jak starostenský dvůr, tak i kostel z 15. století. Ten byl obnoven a nově zasvěcen svaté Trojici. Fungoval pak až do 19. stol. K roku 1851 byl již zpustlý a opuątěný. Později jeątě nějakou dobu sloužil jako pravoslavná svatyně, 
Zamek w Mielniku
Foto: ZeroJeden, XI 2006
ale po požáru v roce 1915 již nebyl obnoven. Po válečných událostech v roce 1941 byla zničena i zákristie, která jediná připomínala, kde stával.
Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Kaplica na Górze Zamkowej w okresie międzywojennym Zamek w Mielniku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Mielniku - Zdjęcie z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Foto: ZeroJeden, XI 2006 Zamek w Mielniku - Plan sytuacyjny Mielnika w XIV-XV wieku według Jerzego Zieleniewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=306&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(306);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.