Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankPakość - Wersja polska

Hrad ve městě Pakość

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní hradiště v Pakošti stávalo již v roce 1259, ale na jiném místě, než pozdější zámek. Od roku 1325 patřilo zdejší panství Leszczycům, kteří zde vystavěli první zděný objekt. Archeologové popisují jeho polohu a podobu různě. Czeslav Sikorský, který prozkoumal objekt kláštera během jeho oprav v letech 1985-87 se domnívá, že zámek byl postaven ve třetím desetiletí 14.stol. a jeho stavitelem byl bydgošťský starosta Bohumil Leszczyc. Lešek Kajzer se ale domnívá, že zámek byl postaven později. První cihlové obvodové zdi na čtvercovém půdorysu ukrývaly vnítřní, ryze dřevěnou zástavbu.
K prvnímu rozšíření došlo ještě před koncem 14.stol., kdy byla postavena zděná křídla u jižní a východní obvodové zdi. V první pol.15.stol. byla dostavěna věžovitá brána, vystupující ze západní zdi. Jejím stavitelem 
Zamek w Pakości
Plan zamku według Czesława Sikorskiego [pramen]
byl pravděpodobně Tomáš z Kostelce. Při následujících úpravách ve druhé pol. 15.stol. bylo dostavěno západní křídlo a v 16.stol. byl z vnitřní strany severní hradby vestavěn palác.
V roce 1610 se panství Pakość dostalo do rukou Dzialyńských, kteří začali roku 1628 budovat zdejší Kalvárii. V roce 1631 byl zámek předán Michalem, Pavlem a Kasperem Dzialyńskými řádu Reformátů a byl proměněn na klášter. Přestavba proběhla v několika etapách a dokončena byla roku 1680, kdy byl rozebrán palác ze 14.stol. Další přestavby pak proběhly v souvislosti s celkovými opravami v letech 1755-1769.
Když se klášter ocitl na území Pruska, byl zabrán pruskou vládou a zrušen. Církvi a řádu, tentokrát františkánskému, byl vrácen až v 70.letech 20.stol. V letech 1985-87 byla provedena renovace objektu a Czeslav Sikorský využil příležitost k archeologickému průzkumu. Práce bohužel nerespektovaly historickou hodnotu objektu a většina gotických zdí a vrstev z pozdějších přestaveb byla zničena. Nejlépe zachovalým středověkým objektem je věžová brána, v níž se nyní nachází kaple.
Zamek w Pakości - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Pakości - Foto: ZeroJeden, VII 2005 Zamek w Pakości - Plan zamku według Czesława Sikorskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.