Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankPińczów - Wersja polska

Hrad ve mģstģ Pińczów

  

Legendy
Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo

Nenķ pųelo¾eno.
Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Pińczowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Pińczowie - Plan zamku wed³ug 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pińczowie - Rysunek Justyny Tucholskiej, 1999 Zamek w Pińczowie - Zamek w po³owie XV wieku wed³ug rekonstrukcji Adama Mi³obźdzkiego, 'Leksykon zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Pińczowie - Zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzie³a Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Pińczowie - Panorama miasta i zamek na sztychu Erika Dahlbergha z dzie³a Samuela Pufendorfa 'De rebus a Carolo Gustavo gestis', 1656 rok Zamek w Pińczowie - Zamek w Pińczowie na rysunku Antoniego Oleszczyńskiego z 1860 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.