Hrady a zįmky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾enķ śčtu
blank
blankPrzec³aw - Wersja polska

Hrad ve mģstģ Przec³aw

  

Legendy
Zmķnky
blankCestovįnķ (Musķte se pųihlįsit)blanktlo

Nįzev podobné Przec³aw:    Przewóz (44%)

Nenķ pųelo¾eno.

Ukįz na mapģDwór w Przec³awiu - Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Przec³awiu - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Foto: ZeroJeden, X 2004 Dwór w Przec³awiu - Dwór w Przec³awiu na zdjźciu Romana Aftanazego z okresu miźdzywojennego Dwór w Przec³awiu - Pierwsza faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Druga faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Trzecia faza powstawania zamku przec³awskiego wed³ug J.Teodorowicz-Czerepińskiej i T.Augustynka  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=184&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(184);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Rysunek fortyfikacji pa³acu autorstwa Tylmana z Gameren  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=166&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(166);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Elewacja pó³nocna dworu w Przec³awiu wed³ug T.Augustynka i A.Czerepińskiego (A - rekonstrukcja stanu z XVII wieku)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=326&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(326);return false;'>¼ród³o</a>] Dwór w Przec³awiu - Rycina z XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=128&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(128);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.