Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankSancygniów - Wersja polska

Hrad ve mìstì Sancygniów

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo
Zamek w Sancygniowie - Plan dworu w Sancygniowie wed³ug J.Zachwatowicza. 1 - brama z XVI wieku, 2 - lamus, 3 - pozosta³o¶æ starszego dworu, 4 - pa³ac, 5 - nowa brama, 6 - poterna Zamek w Sancygniowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Sancygniowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Sancygniowie - Widok z lotu ptaka, fot. ZeroJeden, V 2020 Zamek w Sancygniowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Sancygniowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Zamek w Sancygniowie - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Zamek w Sancygniowie - Brama z XVI wieku, fot. M. Walicki, 1935 Zamek w Sancygniowie - Zespó³ dworski na fotografii z lat 1901-1918 Zamek w Sancygniowie - Zespó³ dworski na fotografii z lat 1901-1918 Zamek w Sancygniowie - Pa³ac w Sancygniowie na zdjêciu Henryka Poddêbskiego z oko³o 1936 roku
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.