Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankSobieszów - Wersja polska

Hrad ve městě Sobieszów

 (Sobieszów • Chojnik • Jelenia Góra-Sobieszów • Kynast • Hermsdorf) 

blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Sobieszów • Chojnik • Hermsdorf • Jelenia Góra-Sobieszów • Kynast:    Hermsdorf (100%) Góra (90%) Jelenia Góra (90%) Kynau (80%) Chojnów (71%) Sobień (63%) Chocz (43%)


Překlad:

ELokalizacja zamku na mapie Polskixistují domněnky, že prvním opevněným objektem na hoře Chojník bylo hradiště kmene Bobřanů. S jistotou víme, že ve druhé polovině 13. století zde postavil Boleslav Lysý ? Rogatka opevněný lovecký dvůr. Ten byl pak rozšířen na konci 13. stol. Bolkem I. ?Surovým?. Když na knížecí stolec knížectví svidnicko- javorského usedl Bolko II., vytvořil mocný státní útvar, který ještě v době svého panování posílil výstavbou řady hradů a zámků. Za jeho časů, pravděpodobně kolem roku 1355 byl na hoře Chojník postaven zámek na místě dřívějšího dvora. Na skalnatém štítě se strmě spadajícími jižními svahy vznikla kamenná tvrz. Nebyla sice rozsáhlá, ale svou polohou se jevila téměř nedobytná. Západní stranu nepravidelného čtyřstranného půdorysu tvořila obytná budova a na východní straně stála kulatá obranná věž. Nevelké nádvoří pak chránily od severu a jihu silné 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Zamek na zdjęciu z początku XX wieku
hradební zdi. Celý komplex byl postaven z kamene. Po smrti |Bolka II. předala jeho vdova, kněžna Anežka zámek budoucímu zakladateli mocného slezského rodu Gotsche-Szoffovi. V majetku tohoto rodu pak zůstal zámek s malou přestávkou až do svého zániku. Gotsche-Schoff doplnil v roce 1405 stávající zástavbu o kapli sv. Jiří, a sv. Kateřiny, kterou umístil nad vstupní branou do zámku ve výklenku z červeného pískovce. (nedávno částečně obnovené)
¨Během husitských válek Schafgotschové, využívajíce nedobytnost svého sídla, olupovali nejen karavany, jdoucí nedalekou obchodní cestou, ale i obyvatele v nedalekém okolí.
Ještě v 15. století byla tvrz značně rozšířena. Na severovýchodní straně byl přistavěn rozlehlý, tzv. dolní zámek na nepravidelném půdorysu. Obsahoval hlavně hospodářské objekty. U jižní hradby stála kuchyně, dále na východ byla obydlí posádky, u severovýchodní hradby pak sklepy a soudní síň. Uprostřed nádvoří dolního zámku byl postaven kamenný pranýř. Zámek neměl nikdy studnu a voda tak byla jímána do skalních cisteren nejdříve v prostorách horního, později i dolního zámku. V první polovině 16. stol. proběhla další přestavba. Vzniklo tenkrát třetí nádvoří, obehnané hradbami a přiléhající k západní hradbě dolního zámku. V severní části nové zástavby též vznikl byt pro zámeckého komendanta. Na novém nádvoří byly postaveny stáje a v severním nároží přibyla věž s hladomornou. Novou část zámku doplnila také další vodní cisterna. Nejspíše při této přestavbě byly všechny zámecké zdi ověnčeny renesanční atikou ve tvaru polokoule. 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013
V roce 1560 byl celý objekt doplněn ze severní strany o velký bastion. Během Třicetileté války byl zámek posílen na své nejsnáze napadnutelné straně novými fortifikacemi a další vstupní branou. V roce 1634 byl Jan Ulrich Schaffgotsch sťat a zámek byl zkonfiskován císařem. Ale již v roce 1649 byl vrácen opět do vlastnictví původních majitelů. Ti z něj však neudělali nadále své trvalé sídlo. Když zámek 31. srpna 1675 vyhořel od blesku, nebyl již obnoven. Opustěné sídlo se proměnilo v ruinu. V roce 1822 zde byl zřízen útulek pro turisty, který funguje dodnes.
Legenda vypráví, že zde žila kněžna Kunegunda, dcera majitele zámku. Bavila prý se tím, že nutila každého nápadníka, aby se svým koněm objel dokola po koruně zámeckých hradeb. Dlouho se to nikomu nedařilo a smělci umírali pádem do propasti. Jednou však přijel na zámek rytíř z Krakova, kterému se krkolomná jízda po hradbách zdařila. Když mu pak okouzlená kněžna nabídla svou ruku, odmítl ji a odjel. Odmítnutím ponížená panna se vrhla sama z hradeb do příkopu, kde skončili její předešlí nápadníci. Dodnes je 
Zamek Chojnik w Sobieszowie
Foto: ZeroJeden, IX 2001
prý možné spatřit ducha jednoho z rytířů, který za měsíčních nocí objíždí na svém koni zámecké hradby.
Ukáz na mapěZamek Chojnik w Sobieszowie - Plan ruin zamku według Bohdana Guerquina  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek Chojnik w Sobieszowie - Plan zamkuwedług Lutscha z początku XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Przekrój zamku od strony północno-wschodniej ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1956 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='138' title='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' alt='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek Chojnik w Sobieszowie - Elewacja północno-zachodnia zamku ze zbiorów Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Wrocławskiej, pomiar z 1956 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>źródło</a>]  <!--[<a href='138' title='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' alt='Zamek Chojnik w Sobieszowie - 138' target=_blank>źródło</a>]--> Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik około 1400 r. Rekonstrukcja O.Czernera, B.Guerquina i J.Rozpędowskiego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Poppego z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Poppego z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Schura z 1921 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek G.Schura z 1921 roku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Litografia według rysunku Theodora Blatterbauera Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na drzeworycie z XIX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii A.Meysela z 1855 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Staloryt A.H.Payne'a według rysunku L.Richtera z 1841 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=145&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(145);return false;'>źródło</a>] Zamek Chojnik w Sobieszowie - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia Śląska 1744-1768 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Antona Balzera z 1794 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok na zamek Chojnik na litografii W.Loeillota według rysunku Ferdinanda Koski, 'Sudeten Album' 1862 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Carla Theodora Mattisa z około połowy XIX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na rycinie według rysunku Christopha Nathe z 1806 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1838 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na litografii z 1834 roku, Friedrich Gottlob Endler Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok zamku przed pożarem w 1675 roku według Schlesische Heimat-Blatter, 1908 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Litografia H.Litzmanna z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek Chojnik w Sobieszowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Chojnik w Sobieszowie - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1883 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Kurta Arendta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek Fr.Iwana z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Rysunek E.Schtoppa z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1903 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok na zamek na zdjęciu E.Bauera z 1914 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1903 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na zdjęciu z 1926 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z międzywojennej widokówki Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Fotografia T.Herwalta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, IX 2001 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Robert Weber, Schlesische Schlosser, 1909 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek Chojnik na zdjęciu sprzed 1945 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na pocztówce z 1930 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik na pocztówce z 1925 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Chojnik w okresie międzywojennym Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1931 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na zdjęciu z początku XX wieku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zamek na widokówce z 1913 roku Zamek Chojnik w Sobieszowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek Chojnik w Sobieszowie - Zdjęcie z okresu międzywojennego
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.