Hrady a zmky Polska
Update
Uivatel:

Heslo:

neodhlaovat

Zaloen tu
blank
blankSobkw - Wersja polska

Hrad ve mst Sobkw

  

Legendy
Zmnky
blankCestovn (Muste se pihlsit)blanktlo

Nzev podobn Sobkw:    Sobota (43%) Sobie (43%)

Nen peloeno.

Ukz na mapFortalicja w Sobkowie - Plan paacu w Sobkowie wedug M.Brykowskiej z zaznaczon ciemniejszym kolorem najstarsz czci  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=312&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(312);return false;'>rdo</a>] Fortalicja w Sobkowie - Plan fortalicji wedug J.Rudnickiego i R.Cichosza (1 - najstarszy budynek, 2 - baszty puntone, 3 - domniemane miejsce bramy renesansowej, 4 - dom pitrowy z loggi, 5 - pseudobastion, 6 - studnia, 7 - ogrd)  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=312&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(312);return false;'>rdo</a>] Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Fortalicja w Sobkowie - Widok zamku na zdjciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Fortalicja w Sobkowie - Widok zamku na zdjciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, IV 2007 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, V 2005 Fortalicja w Sobkowie - Widok zamku na zdjciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Fortalicja w Sobkowie - Foto: ZeroJeden, XI 2000
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.