Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankStara Kra¶nica - Wersja polska

Hrad ve mìstì Stara Kra¶nica

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo

Název podobné Stara Kra¶nica:    Stara Kamienica (42%)

Není pøelo¾eno.

Ukáz na mapìZamek w Starej Kra¶nicy - Plan ruin dworu wed³ug E.Ró¿yckiej-Rozpêdowskiej  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Starej Kra¶nicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Starej Kra¶nicy - Portal wej¶ciowy zamku w Starej Kra¼nicy na rycinie z prze³omu XIX i XX wieku Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w Starej Kra¶nicy - Foto: ZeroJeden, IX 2003
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.