Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankStare Drawsko - Wersja polskaStare Drawsko - English versionStare Drawsko - Deutsch

Hrad ve městě Stare Drawsko

 (Stare Drawsko • Alt Draheim • Draheim • Drahim) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Stare Drawsko • Alt Draheim • Draheim • Drahim:    Stare Dębno · Drawno ·


VLokalizacja zamku na mapie Polski úžině mezi jezery existovalo hradisko od raného středověku. Před polovinou XIV. Století zde johanité postavili pravděpodobně dřevěnou tvrz.
Zděný hrad zvaný Drahim byl postaven v letech 1360-1366, hned po ukončení stavby sem bylo přeneseno sídlo bailie, protože ta dosavadní, na hradě w Czaplinku, přeąla do rukou polského státu. Hrad měl půdorys obdélníku o stranách 41 x 46, 5 metru. Třípodlažní obytná budova stála po celé délce jižního boku. V přízemí se nacházelo vězení a hospodářské prostory, v prvním patře obytné a reprezentační místnosti a nejvýąe ve druhém patře sklady a sýpky. V protějąí severní zdi se nacházel vjezd do hradu. Kromě hlavního vstupu existovala také nevelká branka v západní zdi vedoucí přímo na cestu vedoucí úžinou. Od severu měl hrad nevelké předhradí.
Roku 
Zamek Drahim w Starym Drawsku
Foto: JAPCOK, III 2002
1368 připojil Kazimír Veliký k Polsku i Staré Drawsko, dosavadní majitelé na něm vąak zůstali jako leníci. Johanité se nepoddali polské politice, proto jim Vladislav Jagello roku 1407 hrad odebral a učinil z něj sídlo hradského hejtmana. Během existence hejtmanství byl hrad několikrát přestavěn, v rámci těchto přestaveb byla k severní hradbě zevnitř přistavěna branská budova. Při západní a východní zdi vznikly dvě budovy pro hejtmana a jeho pomocníka.
V letech 1628-32 byl hejtmanem Na Drahimi Jan Sędziwój Czarnkowski, z té doby pochází první podrobný popis hradu. Od roku 1657 patřil vládcům Braniborska, nejprve jako zástava, později přeąel do jejich majetku definitivně. Právě oni ve druhé polovině XVII. století zmodernizovali hradní opevnění a obklopili jej zemní fortifikací s nárožními bastiony. Roku 1758 byl hrad opuątěn poté, co jej zničil požár. Roku 1784 začali rozpadající se budovu rozebírat na cihly ke stavbě kostela.
V hranicích Polska se hrad ocitl opět až po druhé světové válce. Nejprve byl prozkoumán, poté, v letech 1963-68, zabezpečen před daląími ąkodami. Dnes je malebně položená zřícenina volně přístupná turistům.
Zamek Drahim w Starym Drawsku - Plan terenu zamkowego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=22&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(22);return false;'>źródło</a>] Zamek Drahim w Starym Drawsku - Plan zamku z około 1675 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=101&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(101);return false;'>źródło</a>] Zamek Drahim w Starym Drawsku - Ruiny zamku na rycinie Konstancji hrabiny Raczyńskiej z 1843 roku, Edward Raczyński, Wspomnienia Wielkopolski Zamek Drahim w Starym Drawsku - Rekonstrukcja zamku z XIV-XV wieku według Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=22&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(22);return false;'>źródło</a>] Zamek Drahim w Starym Drawsku - Rekonstrukcja zamku z XVII-XVIII wieku według Zbigniewa Radackiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=22&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(22);return false;'>źródło</a>] Zamek Drahim w Starym Drawsku - Plan sytuacyjny zamku z 1675 roku Zamek Drahim w Starym Drawsku - Widok zamku z 1846 roku Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: JAPCOK, III 2002 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Zamek na widokówce z 1939 roku Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: JAPCOK, III 2002 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek Drahim w Starym Drawsku - Foto: ZeroJeden, IV 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.