Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankStolec - Wersja polska

Hrad ve městě Stolec

 (Stolec • Stolz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Stolec • Stolz:    Stolp · Stolzenburg ·


Překlad:

zLokalizacja zamku na mapie Polskidej±í zámek, vystavěný z kamene ve 13. nebo na přelomu 13. a 14. stol. byl obklopen příkopem. První zmínka o něm je z roku 1316. Za husitských válek, někdy kolem roku 1430 byl pobořen a částečně rozebrán tak, ľe z něj zůstala jen jedna věľ. Do jeho zřícenin byl v pol. 16. stol. vestavěn opevněný dvorec. Ten byl po několika po±kozeních v roce 1729 opět rozebrán. Zachována byla jen věľ. Materiál poslouľil k výstavbě nové palácové budovy. Tento nový palác byl v±ak roku 
Zamek w Stolcu
Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768
1772 opět rozebrán, nebo» do±lo k sesuvu půdy pod ním. Po té, co se podařilo stabilizovat podloľí, byl postaven nový palác. Jeho současná podoba je výsledkem přestavby ze 70. let 19. století.
Zamek w Stolcu - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w Stolcu - Foto: ZeroJeden, VIII 2003 Zamek w Stolcu - Foto: JAPCOK, VIII 2003 Zamek w Stolcu - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Stolcu - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Stolcu - Foto: ZeroJeden, V 2006 Zamek w Stolcu - Foto: ZeroJeden, V 2009 Zamek w Stolcu - Zamek w Stolcu na pocztówce z 1929 roku Zamek w Stolcu - Zamek w Stolcu na pocztówce z około 1905 roku Zamek w Stolcu - Zamek w Stolcu na pocztówce z okresu międzywojennego
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.