Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blank¦widnica - Wersja polska

Hrad ve městě ¦widnica

 (¦widnica • Schweidnitz) 

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné ¦widnica • Schweidnitz:    Schwetz · ¦widwin · Schwerta ·


Překlad:

sLokalizacja zamku na mapie Polskividnický zámek nechal postavit svidnicko ? javorský kníľe Bolek I. po roce 1291. Jeho půdorys byl pravidelný, vjezd byl situován na východní straně, kde stávala také jako součást obranné obvodové zdi čtyřboká věľ o stranách 10 m. V severozápadním nároľí stával obytný palác, dlouhý 19 m. První zmínka o zámku pochází z roku 1326, kdy zde vládnul poslední kníľe z rodové linie svidnicko ? javorských Piastovců ? kníľe Bolko II. Od jeho smrti aľ do roku 1392 patřil je±tě jeho manľelce - vdově, kněľně Aneľce. Později se stal majetkem českých králů, kteří jej věnovali postupně různým rytířským rodům.
V roce 1528 zničil poľár v±echny zámecké objekty a v roce 1535 se staly ruiny majetkem kancléře Franti±ka Grimma. Ten zámek nejen obnovil v renesančním duchu, ale přistavěl je±tě nové křídlo. Následní vlastníci se v±ak o zámek příli± nestarali a navíc ±kody z pozděj±ích 
Zamek w ¦widnicy
Panorama ¦widnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku
±védských válek jej opět silně poznamenaly. V roce 1673 pak zámek znovu vyhořel a jeho poslední majitel, Kry±tof Václav Nostitz jej definitivně opustil. V roce 1680 byl na zbytcích zámku postaven klá±ter, doplněný roku 1682 o kostel, zasvěcený sv. Antonínovi. Kostel stojí přímo na zámeckých základech a části sklepů. Jeho součástí je rovněľ zámecký portál z roku 1537.
Zamek w ¦widnicy - Fryderyk Bernard Wernher, Topografia ¦l±ska 1744-1768 Zamek w ¦widnicy - Panorama ¦widnicy na sztychu Matthäusa Meriana z dzieła 'Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae' z 1650 roku Zamek w ¦widnicy - Miasto i zamek na litografii Eduarda Pietzscha, Borussia 1842 Zamek w ¦widnicy - Foto: ZeroJeden, V 2004 Zamek w ¦widnicy - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w ¦widnicy - Portal pochodz±cy z zamku, fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w ¦widnicy - Zabudowania na terenie pozamkowym, fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w ¦widnicy - fot. ZeroJeden, VI 2012 Zamek w ¦widnicy - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w ¦widnicy - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.