Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlašovat

Založení účtu
blank
blankSzamotuły - Wersja polskaSzamotuły - Deutsch

Hrad ve městě Szamotuły

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Szamotuły:    Szamotuły - zamek Łąckich ·


Překlad:

sLokalizacja zamku na mapie Polskizamotuly získaly městská práva v roce 1383. Byly tenkrát v majetku rodiny Naleczů Szamotulských. Na začátku 15. stol. bylo szamotulské panství rozděleno na dvě části. Existuje názor, že tenkrát postavili v Szamotulech svůj zámek Leccové. Přesto v roce 1405 postavili Naleczové zděný zámek, jehož zbytky se dochovaly dodnes. Původní gotickou podobu není již možné z těchto zbytků rekonstruovat, ale šlo zřejmě o čtvercovou dispozici s nárožními věžemi. Roku 1503 se vlastníky zámku stali Gorkové. Lukáš Gorka proměnil zámek v renesanční rezidenci. Z té doby pochází dochovaná věž, vedle níž stávala pravděpodobně vstupní brána. Roku 1549 inicioval Ondřej (Andrzej) Gorka další přestavbu, kterou řídil architekt Jan Czeterwan. Později zámek střídal majitele především z velkopolských šlechtických rodů.
Druhou dochovanou částí zámeckého komplexu je dvoukřídlá obytná budova, jejíž současná podoba je výsledkem úprav v 17. a 19. století. V letech 1976 - 1989 byly provedeny restaurátorské práce, které jí vrátily gotický charakter a na několika místech byly objeveny a zpod omítky odhaleny zbytky cihlové výzdoby..
K dochované věži se váže pověst o "černé kněžně", neboli Halšce. (Halszce) Pověst vypráví Richard (Ryszard) Rogiňski: Halščina matka, kněžna Beata Kośćielská - Ostrogská byla dcerou krále Zikmunda Starého. Po otcově smrti se Halščiny výchovy ujal její strýc, kníže 
Zamek w Szamotułach
Foto: ZeroJeden, IV 2005
Vasil Sanguszko. Otcova předčasná smrt se stala příčinou dívčina tragického osudu. Stala se dědičkou snad největšího bohatství v Polsku. O její ruku žádalo mnoho nápadníků. Mezi nimi byl též bratranec dívčina pěstouna - Dymitr Sanguszko. Dívka i její matka mu byly zpočátku nakloněny a slíbily mu sňatek, později ale změnily názor. Dymitr však vtrhl na zámek a mečem přinutil kněze, aby jej s Halškou oddal.
V té době byl takový čin považován za hrdelní zločin ( RAPTUS PUELLAE) a král za něj odsoudil Dymitra k smrti. Ten uprchl i s Halškou do Čech, kde byl dostižen a zabit dalším Halščiným nápadníkem Martinem Zborovským. Zborovský byl v Čechách chycen a za zločin vraždy uvězněn. Halška se vrátila domů a nad jejími dalšími osudy bděl sám král Zikmund Starý. Halščin majetek, který přesahoval bohatství nejednoho západoevropského knížectví, předal poznaňskému kastelánovi Lukáši Gorkovi. Halška byla k tomuto majetku jen přídavkem. Na varšavském zámku se konala hlučná svatba, přestože ženich byl od nevěsty starší o několik desetiletí. Pod záminkou, že Halška není pro manželství ještě dost zralá, odvezla ji matka na dvůr královny Bony. Brzy poté obě odjely do Lvova, kde se ukryly v jednom klášteře.
Majetek nevěsty byl však příliš velký na to, aby se jej Gorka vzdal. Připravil ozbrojený únos i přes to, že se Halška mezitím opět vdala, tentokrát za mladého knížete Olekoviče. Gorka Olekoviče zabil a Halšku odvezl s ozbrojeným doprovodem na své sídlo - szamotulský zámek. Tady nařídil z pomstychtivosti uvěznit mladou ženu do pevné věže. Aby již nikdy nikdo nemohl obdivovat její krásu, nařídil přikovat jí na tvář železnou masku. Procházet 
Zamek w Szamotułach
fot. ZeroJeden, X 2014
se mohla jen v podzemní chodbě, vedoucí do kláštera, odkud mohla z malé zamřížované komůrky poslouchat mši svatou.
Ve věži prožila 14 let života. Teprve Gorkova smrt vrátila nešťastnici svobodu. Napůl šílená nepřežila svého tyrana dlouho. Po smrti byla pochována v rodném Ostrohu. (Ostróg)
Zamek w Szamotułach - Plan współczesny zamku według pomiaru Przersiębiorstwa Konserwacji Zabytków  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Szamotułach - Zamek w Szamotułach na rycinie Konstancji Raczyńskiej, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, 1843 Zamek w Szamotułach - Projekt przebudowy zamku F.M.Lanciego z 1843 roku Zamek w Szamotułach - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Szamotułach - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem książek o tematyce zamkowej to zapraszam do przejrzenia biblioteczki wystawionej na sprzedaż. Zebrana kwota zasili cel charytatywny.