Hrady a zámky Polska
Update
Uživatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Založení účtu
blank
blankSzamotuły - Wersja polskaSzamotuły - Deutsch

Hrad ve městě Szamotuły

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Szamotuły:    Szamotuły - zamek Łąckich ·


Překlad:

sLokalizacja zamku na mapie Polskizamotuly získaly městská práva v roce 1383. Byly tenkrát v majetku rodiny Naleczů Szamotulských. Na začátku 15. stol. bylo szamotulské panství rozděleno na dvě části. Existuje názor, že tenkrát postavili v Szamotulech svůj zámek Leccové. Přesto v roce 1405 postavili Naleczové zděný zámek, jehož zbytky se dochovaly dodnes. Původní gotickou podobu není již možné z těchto zbytků rekonstruovat, ale ąlo zřejmě o čtvercovou dispozici s nárožními věžemi. Roku 1503 se vlastníky zámku stali Gorkové. Lukáą Gorka proměnil zámek v renesanční rezidenci. Z té doby pochází dochovaná věž, vedle níž stávala pravděpodobně vstupní brána. Roku 1549 inicioval Ondřej (Andrzej) Gorka daląí přestavbu, kterou řídil architekt Jan Czeterwan. Později zámek střídal majitele předevąím z velkopolských ąlechtických rodů.
Druhou 
Zamek w Szamotułach
Foto: ZeroJeden, IV 2005
dochovanou částí zámeckého komplexu je dvoukřídlá obytná budova, jejíž současná podoba je výsledkem úprav v 17. a 19. století. V letech 1976 - 1989 byly provedeny restaurátorské práce, které jí vrátily gotický charakter a na několika místech byly objeveny a zpod omítky odhaleny zbytky cihlové výzdoby..
K dochované věži se váže pověst o "černé kněžně", neboli Halące. (Halszce) Pověst vypráví Richard (Ryszard) Rogiňski: Haląčina matka, kněžna Beata Kośćielská - Ostrogská byla dcerou krále Zikmunda Starého. Po otcově smrti se Haląčiny výchovy ujal její strýc, kníže Vasil Sanguszko. Otcova předčasná smrt se stala příčinou dívčina tragického osudu. Stala se dědičkou snad největąího bohatství v Polsku. O její ruku žádalo mnoho nápadníků. Mezi nimi byl též bratranec dívčina pěstouna - Dymitr Sanguszko. Dívka i její matka mu byly zpočátku nakloněny a slíbily mu sňatek, později ale změnily názor. Dymitr vąak vtrhl na zámek a mečem přinutil kněze, aby jej s Haląkou oddal.
V té době byl takový čin považován za hrdelní zločin ( RAPTUS PUELLAE) a král za něj odsoudil Dymitra k smrti. Ten uprchl i s Haląkou do Čech, kde byl dostižen a zabit daląím Haląčiným nápadníkem Martinem Zborovským. Zborovský byl v Čechách chycen a za zločin vraždy uvězněn. Haląka se vrátila domů a nad jejími daląími osudy bděl sám král Zikmund Starý. Haląčin majetek, který přesahoval bohatství nejednoho západoevropského knížectví, předal poznaňskému kastelánovi Lukáąi Gorkovi. Haląka byla k tomuto majetku jen přídavkem. Na varąavském zámku se konala hlučná svatba, přestože ženich byl od nevěsty starąí o několik desetiletí. Pod záminkou, že Haląka není pro 
Zamek w Szamotułach
Foto: ZeroJeden, IV 2005
manželství jeątě dost zralá, odvezla ji matka na dvůr královny Bony. Brzy poté obě odjely do Lvova, kde se ukryly v jednom kláąteře.
Majetek nevěsty byl vąak přílią velký na to, aby se jej Gorka vzdal. Připravil ozbrojený únos i přes to, že se Haląka mezitím opět vdala, tentokrát za mladého knížete Olekoviče. Gorka Olekoviče zabil a Haląku odvezl s ozbrojeným doprovodem na své sídlo - szamotulský zámek. Tady nařídil z pomstychtivosti uvěznit mladou ženu do pevné věže. Aby již nikdy nikdo nemohl obdivovat její krásu, nařídil přikovat jí na tvář železnou masku. Procházet se mohla jen v podzemní chodbě, vedoucí do kláątera, odkud mohla z malé zamřížované komůrky poslouchat mąi svatou.
Ve věži prožila 14 let života. Teprve Gorkova smrt vrátila neąťastnici svobodu. Napůl ąílená nepřežila svého tyrana dlouho. Po smrti byla pochována v rodném Ostrohu. (Ostróg)
Zamek w Szamotułach - Plan współczesny zamku według pomiaru Przersiębiorstwa Konserwacji Zabytków  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>źródło</a>] Zamek w Szamotułach - Zamek w Szamotułach na rycinie Konstancji Raczyńskiej, Wspomnienia Wielkopolski to jest województw poznańskiego, kaliskiego i gnieźnieńskiego, 1843 Zamek w Szamotułach - Projekt przebudowy zamku F.M.Lanciego z 1843 roku Zamek w Szamotułach - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 5, 1880 Zamek w Szamotułach - Litografia Theodora Blatterbauera z połowy XIX wieku z teki Alberta Dunckera Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005 Zamek w Szamotułach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Szamotułach - Foto: ZeroJeden, IV 2005

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.